Innbyding NM Halvmaraton/Gloppen Halvmaraton

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Jan 2022

 

Innbyding til Gloppen Halvmaraton/ NM Halvmaraton 2022

Fjellhug/Vereide il innbyr til NM Halvmaraton 2022, som er innlagt i Gloppen Halvmaraton.

Dato:                                    1. oktober 2022

Start:                                    Kl 14.00, med mogelegheit å starte kl 13.00 for dei som brukar lengst tid på distansen. Dei som kjem til å bruke +2 timar, kan vel pulje 1 (start kl 13). Alle andre vel pulje 2 (start kl 14).  Vi reserverer 99 startnr til pulje 1.  

Startstad:                            Ved Idrettsplassen i Sandane sentrum

Henting av startnr.:        Frå kl 10.00, ved Idrettsplassen

Løypetrasse:                     Start ved Idrettsplassen i Firdavegen, vidare på FV615 langs Gloppefjorden, med vendepunkt ca 3 km forbi Sande.  Same veg tilbake til mål.  Lågaste punkt i løypa 2 moh, høgste punkt 18 moh.  Underlag: Asfalt.  Deler av løypetrasseen er stengd for biltrafikk under løpet (0-3 km, 3-7,5 km og 13,5 – 18 km )

Drikkestasjonar:               6,5 km – Vendepunkt – 14,5 km – 18,5 km.  Drikke:  Saft/vatn.

Garderobar/Dusj/Toalett: Trivselshallen. Toalett også i STIL-stova ved Idrettsplassen. Ope frå kl    11.00

Kiosk:                                   I arrangementsområdet

Parkering:                          Ved Firda vgs, Trivselshallen, Gloppen Ungdomsskule, Sandane sentrum

Startkontingent:               kr. 350,- ved påmelding innan 1. sept. Kr. 450,- ved seinare påmelding

NM-start:                           Du vere medlem av eit registrert idrettslag

Påmelding:                        EQtiming. NB: To val når du skal melde på: NM Halvmaraton og Halvmaraton

Premieutdeling:              Meisterskapsmedaljer til dei tre beste i kvar klasse. Ekstra gåvepremie til klassevinnarane

Link påmelding EQ-timing:  Gloppen Halvmaraton/NM Halvmaraton 2022 (eqtiming.com) 

Overnatting:                     Gloppen Hotell,  Gloppen Camping og fritidssenter, Reed Camping,  div. utleigehytter, Thon Hotel (Skei i Jølster) Ver ute i god tid, der er avgrensa hotellkapasitet.0 Kommentar

Krinsdommarkurs i friidrett på Byrkjelo i mars

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Jan 2022


Kursinnbyding dommarkurs Byrkjelo vår 2022.pdf


Klubbane i Gloppen ønskjer å få utdanna fleire krinsdommarar i friidrett.  For å kunne arrangere stemne må arrangørane kunne stille med godkjende dommarar for at resultat skal bli godkjende, og difor er det viktig at klubbane er sitt ansvar bevisst i høve til dette.

Tre onsdagskveldar i mars (9.,16., og 23. mars) vil vi skipe til kurs på Byrkjelo. Krinsdommarkurset er eit lågterskelkurs, der det viktigaste er å få kunnskap om dei ulike reglane som gjeld i friidretten.  Ikkje berre er det viktig for klubben å ha folk med kvalifisert kompetanse, det må også vere interessant for den enkelte å tileigne seg bestemmelsane som gjeld på friidrettsbana.

Målgruppa er foreldre, ungdom og andre med litt interesse for idrett.  Ungdom som tek ein dommargrad kan også ta den med på CV-en sin som eit pluss for sine ulike søknader i ettertid.

Vi kjem tilbake med ei innbyding når SFFIK har lag den ut.  I mellomtida tek medlemer i dommarutvalet og friidrettsgruppene gjerne kontakt med deg.  Eller enno betre: Ta initiativ og kontakt oss sjølv!


0 Kommentar

Innbyding til Gloppen Halvmaraton/NM blir lagt ut i veke 3

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Jan 2022

Innbydinga til Gloppen Halvmaraton/NM  vert lagt ut på mosjon.friidrett.no i neste veke, etter at vi i løpet av helga skal få lagt det inn på EQtiming.


0 Kommentar

Har du betalt årskontingenten?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 5. Jan 2022

Medlemskontingenten er svært viktig for laget, av minst to grunnar.  

Den eine er sjølvsagt den økonomiske delen; den er med på å gje laget naudsynt kapital til dei mange oppgåvene som laget har.

Den andre viktige grunnen er å medvirke til at Fjellhug/Vereide il har eit høgast mogeleg medlemstal.  Medlemstalet er svært viktig når det skal søkjast på offentlege midlar, eller søkjast anna støtte.

Kasseraren har sendt ut kontingentkrav til alle i haust, og purring til dei som ikkje har betalt, i desember.  Framleis er her omlag 75 av våre medlemer som ikkje har betalt kontingenten, og Fjellhug/Vereide il håpar verkeleg vi slepp å slette desse av medlemslistene.  Bli med oss inn i 2022!


0 Kommentar

Trivselshalleikane - Vi må diverre avlyse

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 4. Jan 2022


Også i år må vi gå til det litt triste steget å avlyse Trivselshalleikane, som skulle gått i Trivselshallen 22. januar.

Leiarane i friidrettsgruppene i STIL og Fjellhug/Vereide il diskuterte dette i går, og vi finn at med dei usikre tidene vi er i, i høve til smittesituasjonen i landet, og det å samle så mykje folk innandørs til eit friidrettsstemne, vil ikkje eit innandørsarrangement som dette smake særleg godt.  Heller ikkje triveleg å ha eit arrangement der utstrakt maskebruk ville vere ønskjeleg, eller til og med eit krav.

Vi hadde ikkje trudd det skulle bli slik i år, men slik vart det, og då har vi som arrangørar funne det rett å avlyse.


Vi held fram den gode fellestreninga vi har i friidrett på tirsdagar slik vi har hatt det før jul, og så ønskjer vi alle velkomne til konkurransar ute litt lenger ut på våren.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline