Organisasjonsplan i Fjellhug/Vereide

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Apr 2019

Fjellhug/Vereide har utarbeidd ein organsisasjonsplan for laget.  Den skal vise organisering, historikk og aktivitetar i laget og gruppene.

Organisasjonsplanen skal vere eit levande dokument, som skal oppdaterast av arbeidsutval og grupper med jamne mellomrom.

Organisasjonsplan Fjellhug Vereide revisjon 5 -januar 2019.docxOrganisasjonsplanen for Fjellhug/Vereide il

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Apr 2019

Fjellhug/Vereide Il har jobba fram ein organisasjonsplan, som skal vise organisering, historikk og aktivitetar i klubben.

Den skal vere eit levande dokument, som arbeidsutval og grupper skal halde oppdatert.

Utgåva som ligg her er datert januar 2019.

Organisasjonsplan Fjellhug Vereide revisjon 5 -januar 2019.docxOrganisasjonsplan for Fjellhug/Vereide

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 1. Apr 2019Arbeidsutvalet 2019: Erling Sande (nestleiar/sekretær), Else Margrethe Larsen (leiar), Svein Hauge (kaserar)


ORGANISASJONSPLANEN FOR FJELLHUG/VEREIDE IL FINN DU HER:  Organisasjonsplan Fjellhug Vereide revisjon 5 -januar 2019.docxTillitsvalde i Fj/V etter årsmøtet

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Mar 2019


Valnemnda v/ Ingeborg S. Storaas hadde funne fram forslag til tillitsvalde i alle possisjonar, og etter valet er samansetjinga av utval og gruppestyre slik i Fjellhug/Vereide il:

O-gruppa blir ei "sovande gruppe"

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Mar 2019


O-gruppa har hatt liten aktivitet siste åra, og slit med rektruttering. På årsmøtet var det lagt fram eit forslag om at O-gruppa burde gå inn som ein del av friidrettsgruppa.  Forslaget hadde vore diskutert i styremøte, der ein heller ønskte at gruppa kunne halde fram som ei "sovande gruppe", med kun ein tillitsvald.

Dette forslaget vart samrøystes vedteke av årsmøtet, noko som betyr at O-gruppa består, og framleis er tilknytta krins og forbund, men med den praktiske konsekvensen at aktiviteten er lagt ned for ein periode.  

Vidar Eide held fram som åleine-tillitsvald i "gruppa".Levert av IdrettenOnline