Løpebana på Vereide - Riksantikvaren avslår anken

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Nov 2021

Vestland Fylke avslo Fjellhug/vereide il sin søknad om å få rehabilitere løpebana på Vereide.  Rehabiliteringa skulle bestå i å legge eit nytt kunststoffdekke oppå den gamle løpebana.

Idrettslaget anka til Riksantikvaren, som opprettheldt fylkeskommunen sitt vedtak.  Saka er dermed endeleg avgjort, og det er ikkje noko meir idrettslaget får gjort med dette.  Festeavtalen med Opplysningsvesenets Fond har fire år igjen, men med den store auken dei har gjort i årleg festeavgift, må idrettslaget no vurder framtida for denne avtalen.

For friidrettsgruppa er konsekvensane store. Løpebana er nedsliten, og lite attraktiv som treningsfelt.  På Sandane er ikkje Idrettsplassen i ein tilstand som gjer den brukande som treningsanlegg. Byrkjelo stadion er næraste oppegåande friidrettsanlegg for oss, med 25 km reiseveg.  

Riksantikvaren si avgjerd var ikkje det vi hadde trong for i vårt arbeid for å skape aktivitet for dei yngste på Nordstranda.  

Vedlagt ligg Riksantikvaren - Klageavgjørelse - Vereide prestegard.pdf på Fjellhug/Vereide sin anke.  


0 Kommentar

Basaren utsett

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 29. Okt 2021

Pga koronasituasjonen i Gloppen, og kanskje spesielt på Nordstranda, vel idrettslaget å utsetje idrettsbasaren som skulle gått komandae søndag.


Ny dato er søndag 28. november.


0 Kommentar

BLI MED!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Sep 2021


Friidrettsgruppa, saman med hovudlaget, inviterer alle frå 9 - 14  å vere med på friidrett på Byrkjelo 3 torsdagar.  Dette er ei vidareføring av opplegget ein hadde i vinter på Kleivane, då med ski.


Det vert sett opp gratis buss frå Firda Billag, som går kl 17.00. Retur frå Byrkjelo kl 19.00.  


Vi ser gjerne at vi får nokre foreldre med.  Dette blir tre kjekke kveldar, der ein har det sosialt (med litt å bite i..), ein får lært litt om dei ulike friidrettsøvingane, osv.  Kanskje her er tips også for dei vaksne?0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline