Kan du vere med på dugnad for Fj/Vereide?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Feb 2020

Dugnad for Fjellhug/Vereide IL

 Oppdrag vi utfører genererer godt med penger til laget, og er såleis viktig for oss.

 Vi har blitt spurt om følgande:

Personell Glopperock 2020 (12. - 14.juni). I hovudsak laurdag 13.juni, servering og rydding

Bryllaupservering 1.august 2020 -  7-10 personar, servering og rydding, blir halde på Austrheim

 På begge arangementa må personar være over 18 år.

 Om du har moglegheit til å stille, kontakt Roger Sunde Andenæs i Økonomigruppa på 95193341 / rsandenes@gmail.com

 

 


0 Kommentar

Aktivitetsleiarkurs på Byrkjelo

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Jan 2020

Sted: Breim skule, Byrkjelo
Start: 14.03.2020 09:30Slutt: 15.03.2020 14:30

Saman med Breimsbygda IL arrangerer idrettskretsen Aktivitetsleiarkurs barneidrett på Breim skule 14. - 15. mars 2020. Vi ønskjer alle som ønskjer å lære meir om å leie aktivitet for barn i alderen 5-12 år velkomen til kurs!

Målgruppe:
Trenarar og leiarar for barn i alderen 5-12 år i den frivillige idretten, eller aktivitetsleiarar i barnehage, skulefritidsordning eller skule. Kursdeltakar må vere fylt 14 år det året ein tek kurset.

 

Innhald:
Kurset inneheld både teori og praksis i følgande emner: Idrettens verdigrunnlag, barns læring og utvikling, aktivitetsleiarrolla, samt planlegging, gjennomføring og evaluering av økt.


Mål:
Etter gjennomført kurs skal ein kunne leggje til rette og leie aktivitet for barn, slik at barna opplever glede, tryggleik og meistring i idrettsaktiviteten for aldersgruppa opp til 12 år.

 

E-læring:
E-læringa Barneidrettens verdigrunnlag må gjennomførast før kursstart (ca 2 timar). Link: ekurs.nif.no. Logg inn eller opprett ny brukar. Gå til trenarløypa og velg «Barneidrettens verdigrunnlag» i nedtrekksmenyen. 

Timetal: 12t med kurslærar + 2t e-læring

Kurslærar: Ann Kristin Remmen, Vestland idrettskrets

Påmelding:
Innan tysdag 10. mars på epost til Bodil Ryste, Vestland idrettskrets: bodil.ryste@idrettsforbundet.no Nødvendige opplysningar: Namn, f.dato, epost, telefonnummer og idrettslag.

Det må vere minst 10 deltakarar for at kurset gjennomførast. Maks 25 deltakarar.

Praktisk info:
Deltakar må ta med matpakke og drikke sjølv, samt skrivesaker. Deltakar må ha med treningskle/sko til innandørs bruk både laurdag og søndag.

 

Kursavgift:
Kr. 750 per deltakar. Ved 5 eller fleire deltakarar frå same idrettslag er prisen kr. 600,- per deltakar. Kursavgifta inkluderer boka Barneidrettstrenaren. Kursavgifta vert fakturert i etterkant.

 

Her er link til invitasjon i pdf


0 Kommentar

Kjempegodt basarresultat!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 20. Nov 2019

Fjellhug/Vereide IL vil takke alle som bidrog med gevinst, kjøpte lodd og møtte opp på basaren i Haugtun søndag 15.11.

Nettoresultatet vart kr.54.000,-

Vi takkar spesielt handelstanden på Sandane og omegn for alle dei fine vinstane.

Handle lokalt!


0 Kommentar

Heider til Else Margrete

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Nov 2019

På idrettsbasaren vart det delt ut pris til leiar i laget, Else Margrete Larsen.  Statuttane for Heidersprisen er slik:

  1. Heidersprisen kan delast ut til personar som 
  2. - Administrativt og/eller som aktiv har gjort ein stor innsats for idretten i Fjellhug/Vereide IL
  3. - Eller på andre måtar gjennom mange år har ytt Fjellhug/Vereide IL ei stor teneste

Else Margrete har vore ein energisk og strukturert leiar, som har jobba for å gje laget ein organisasjon som er beskriven i ein organisasjonsplan, og med oppgåvene definert inn i den.  Ho har også som leiar vore ein pådrivar i tyngre saker som utbygginga på Kleivane til det anlegget det er vorte, grunnavtalar, og andre formalitetar i mellom anna finansiering, kjøp av trakkemaskin, m.m., her i godt samarbeid med skigruppa.  Ho set krav til oss andre i klubben, og er ei ryddig dame. 

Ein velfortent pris, som kom veldig overraskande på ho, ettersom styret har greidd å handsame denne tildelinga i stor hemmeligheit for styreleiaren!


0 Kommentar

Treningstider

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 14. Nov 2019

Treningstider finn du  HER


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline