Basar i Fjellhug/Vereide il

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Nov 2020

Pga covid-19-pandemien arrangerer vi

DIGITAL BASAR -  Fjellhug/Vereide IL                  

Vipps 621965, eller kontonr  3710.30.87512   Kr. 10 pr lodd.  Tekst gjerne med "lodd" når du sender pengane!

Loddsal frå 20.november til 4.desember - trekning 9.desember

Vinstar på bøkene: 3 retters middag for 2 Gloppen Hotell, gåvekort Rema 1000, Parkeringskort Kleivane, treningskort, røykelaks, blomster + mykje meir (sjå eigen artikkel).

Vi har også barnebok. Merk innbetaling med "barnebok" om du vil ta lodd her.

Vinstar her er bla, legosett frå Libris, gåvekort Intersport kr.500, sjakk, batterilykt ++


Komplett liste over vinstar på hovudbok og barnebok finn du på www.fjellhugvereide.no

Næringslivet i Gloppen har stilt opp med mange flotte vinstar som vi vil takke for.

Vi oppfordrar dykk til å støtte dei lokale butikkane, så ta julehandelen lokalt!


- Økonomigruppa -


0 Kommentar

Basar: Gevinstlista er enorm, kjøp lodd digitalt!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 19. Nov 2020

                                       Åresal vert det ikkje i år, men kjøp lodd gjennom Vipps eller betaling til konto


Fjellhug//Vereide IL - Digital basar

 

Vipps 621965 eller kontonr 3710.30.87512

Kr. 10 pr lodd.  Tekst gjerne "lodd" når du Vippsar eller sender pengar til konto.

Loddsal frå 20.november til 4.desember - trekning 9.desember

 

Vinstar på bøkene: 3 retters middag for 2 Gloppen Hotell, gåvekort Rema 1000, Parkeringskort Kleivane, treningskort, røykelaks, blomster + mykje meir.

 

Vi har også barnebok. Merk innbetaling med "barnebok" om du vil ta lodd her.

Vinstar her er bla, legosett frå Libris, gåvekort Intersport kr.500, sjakk, batterilykt ++

 

Komplett liste over vinstar på hovudbok og barnebok finn du på fjellhugvereide.no

 

Næringslivet i Gloppen har stilt opp med mange flotte vinstar som vi vil takke for.

Vi oppfordrar dykk til å støtte dei lokale butikkane, så ta julehandelen lokalt!

 

                                                                                              -Økonomigruppa-

 Vinstar:

Hovudbok

Apotek 1                             Panneband

Apotek 1                             Dermica reisesett

Arkja Mote                         Gåvekort kr.250

Best                                       Bilpleiesett 

Bolseth Glass                     Fleece jakke

Bunnpris                            1 kartong Friele kaffi

Børre Tystad                      Kasse eple

Daiva                                 Spekemat stativ i tre

Ellinors hudpleie                Gåvekort behandling kr.500

Fargeriket                           Juledekorasjon

Firda Fysmed                     Gåvekort Trening 3 mnd

Fjellhug/Vereide                Parkeringskort Kleivane 2021

Fjellhug/Vereide                Parkeringskort Kleivane 2021

Frydenbø                           BilShampo

Gardsbrenneriet               Div varer

Glass sikring                     Nøkkelboks

Gretes Frisør                     Hårprodukter

Heime                                Stor Brilliant Lyslykt

Intersport                           Fjellhug/Vereide gensar

Kjell Arne Bakketun           Potetsekkar

Leiv Austrheim                   Dab Radio

Lumens                              Lyskastar

Mardal rør                          Div koblingar, dusjhaud

Nordfjord Laks                  Røykelaks

Olav Hjelmeset                Fleecejakke

Olav Hjelmeset                Vinterdress

Pikant Frisør                      Hårprodukter

PT amok                              Klippekort trening

Påltun                                  Div varer

Ramirent                             sett: Caps, solbrille, skrape, penn mm

SFE                                    Straum, verdi kr. 1.000,-

Rema 1000                          Gåvekort kr.1000,-

Ronny Solheim                 Bilde 30x40

Sandane dyreklinikk       Hundeskål

Sandane Kiropraktor -    Verdikort behandling kr.600

Skinlo                                   Skjerf

Sparebakene S&Fj          Ryggsekk

Spenst                                 Gåvekort trening 1 mnd

Tree-bohus                        Batterilykt flamme

Tystad Blomster               Blomster

Upscale                                Gåvekort abonnement kr.520

Vereide Blomster            Gåvekort kr.500

Wagner/Savoy                 Klespakke, sokkar og slips

 

NB! Kjem stadig inn gevinstar, så det blir oppdatert fortløpande

 

Barnebok:

Aagård sko         Gåvekort kr.300

Accountor           Ryggsekk

Apotek 1             Reflekterande hue

Bano                     Gåvekort Intersport kr.500

Best                       Badmintonsett

Datainstituttet  Trådløs mus

Eikenes Libris    Lego Speed Byggesett

Eikenes Libris    Re-cycle-me kunstprosjekt

Eikenes Libris    Magic twisty

Felleskjøpet      Sjakk

Firda Elektro      Batterilykt flamme

Møbelringen     Golvteppe

Intersport           Fjellhug/Vereide IL treningsjakke

Olav Hjelmeset Caps

Olav Hjelmeset Lue

Vereide bakeri  Gåvekort

Lego Friends

Gåvekort Lauget

 

NB! Kjem stadig inn gevinstar, så det blir oppdatert fortløpande


1 Kommentar

Årsmøte i Fjellhug/Vereide IL

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Apr 2020

I mangel av bilete frå årets årsmøte, som gjekk via web, kan vi gå 16 år til bake, til 2004.  Sigmund A Vereide var leiar på den tid.  Var det skulehuskjellaren på Vereide som var møteplass?


Det vart eit litt annaleis årsmøte i Fjellhug/Vereide IL denne gongen.  Reglane rundt koronaviruset sette ein stoppar for å møtest i same rom, og dermed vart årsmøtet avvikla over web.  dNaturleg nok vart det ikkje same deltakinga, sidan det er litt meir plundrete å koble seg opp for mange, men likevel deltok 10-12 medlemer på det virtuelle møtet.

Det var stort sett dei vanlege obligatoriske sakene som stor på saklista, og i tillegg skulle lovnorm og organisasjonsplan handsamast.

Årsmeldingane frå Arbeidsutval og grupper var fyldige, og har lege ute på nettet i over ein månad.  Arbeidet i gruppene er prega av dei ytre omgjevnadane, som snø (skigruppa), manglande anlegg (friidrett), og oppslutnad.  Handballgruppa var eit positivt døme på det siste, med god deltaking på treningane.

Økonomien i laget er god, og rekneskapen vart gjort opp med eit solid overskot. Mykje av det har med utbetaling av tilskot som ikkje det er ført utgifter på i 2019.  Likevel må det seiast at både Økonomigruppa og særgruppene har jobba godt, også økonomisk.

Medlemskontingent og treningsavgifter vart vidareført med same satsar som i 2019.

Det er, etter pålegg frå sentralt hald, utarbeidd ny lovnorm for idrettslaget. Den vart gjennomgått for årsmøtet. Største endringa er vel at ein no må ha ei kontrollnemnd i idrettslaget, i staden for revisorar.

Organisasjonsplanen vart også handsama på årsmøtet. Den finn du på heimesida, etter at den er oppdatert etter årsmøtet.

Etter innsendt forslag vart aktivitetane i Barneidrettsgruppa diskutert.  Det var kome inn ønskje om at ordet "tyrim" utgår som nemning, og at ein erstattar det med "aktivitet" (sjå forslaget i under "saker til årsmøtet" i ein artikkel nedanfor.  Vedtak:  Hovudstyret, i samarbeid med BarneIdrett og forslagsstillar arbeider vidare med innhaldet og organisering av tilbodet til dei yngste (3-5 år, 6-8 år, 9-12 år, 13 og eldre).

Val: Else Margrethe Larsen held fram som leiar, med seg i AU får ho Karoline Bjerkeset og Kjellfrid Åsnes Gloppestad.  Du finn resten av dei tillitsvalde i artikkel nedanfor,

Under ymse-posten orienterte Øyvind Indrebø om arbeidet som han og resten av jubileumsbok-gruppa har gjort til no, vedr. jubileumsboka som laget ønskjer å gje ut i 2024.  Meir info vil bli på neste basar.

Dagfinn Nyhammer tok opp til diskusjon problemstillingane til å arrangere Svinestranda Opp i koronatidene som vi no har. Konklusjon: Vi prøver å følgje myndigheitene sine råd for slike arrangement, og avventar til 1. veka i mai, når nye råd vil kome.

Og etter to timar var eit annaleis årsmøte over...

  "Web-master" under det digitale årsmøtet 28/3-20 var leiaren Else Margrethe. I bakgrunnen avtroppande nestleiar Erling Sande.  Fotograf var Svein Hauge.  Resten av årsmøtelyden befann seg framfor kvar si datamaskin i sine heimar..


0 Kommentar

Val i Fjellhug/Vereide IL: To nye i arbeidsutvalet

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 26. Apr 2020

                                     Else Margrethe Larsen held fram som leiar i Fj/Vereide Il


Sjølv om veldig mange går på igjen i grupper og utval, vart det likevel litt fornying i tillitsmannsapparatet.

Else Margrethe Larsen held fram som leiar.  Nye med seg i arbeidsutvalet får ho Karoline Bjerkeset som nestleiar og sekretær, og Kjellfrid Åsnes Gloppestad som kasserar.  

I særgruppene, Trimutvalet, Økonomigruppa og Barneidrett går leiarane på igjen, bortsett frå i Handballgruppa, der Hege Roth-Andenæs avløyser Ingrid Gimmestad.

Ny valnemnd er Steffen Fjellestad (leiar), Olin Austrheim og Erling Sande

Alle tillitsvalde:  Microsoft Word - Resultatet etter val på årsmøte 26 april 2020.docx.pdf


0 Kommentar

Årsmøte søndag 26.april kl 18 - korleis delta?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 24. Apr 2020

Som tidlegare informert prøver vi å gjennomføre årsmøte som nettmøte. Dei som vil delta må sende e-post adressa til leiar else.larsen64@gmail.com innan søndag kl 12.

Du vil då motta ei møteinnkalling som du klikkar «Delta på møte»

Om du ikke sjølv har e- post så er det lov å sitte saman med familien. Styret beklagar at ikkje årsmøte kan avviklast som normalt, men grunna korona- situasjonen er ikkje det mogleg. Då får vi gjere det beste ut av det. 

Problem? Ring leiar 91305361


Velkomne til møte!

Helsing styret i Fjellhug/Vereide IL


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline