Terrengløp for alle (under 20 år) på Myra komande tysdag!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Apr 2021

DET BLIR TERRENGLØP PÅ MYRA/Åsen I ÅR OGSÅ!

  • Det vert to løp, tysdag 20. og 27. april.
  • Barkeløypa i Åsen (parker helst ved kunstgrasbana)
  • Første start kl 18, påmelding frå kl 17:15. (Ver ute i god tid!)
  • Gjerne påmelding i førekant på e-post til heidi.solheim@enivest.net (namn på deltakar, fødselsår, tlf. nr foreldre/føresett)
  • Påmelding kr 40 per løp, helst på Vipps (nr 515845). 
  • Smoothie i premie etter kvart løp, pluss ein ekstra premie til dei som stiller på begge løpa
  • 9 år og yngre: løype på ca 300m. 10 år og eldre: løype på ca 600m.
  • Deltaking avgrensa til Gloppen kommune (korronareglane)


Arrangør: STIL og Fjellhug/Vereide il


0 Kommentar

Svinestranda Opp 2021

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Apr 2021

Snø i januar, men med dei små mengdene som har vore i vinter, blir det fin løypetrasse i juni.  Biletet er frå Austrheimsstøylen, der vi tek mellomtider, har saftstasjon, og premieutdeling etter løpet.


I desse covid19-tider har ein vore litt tilbakeholdne med å promotere arrangement.  Pandemien har gjort det usikkert om arrangementa kan haldast.  No ser det truleg litt lysare ut for sommarsesongen, og ein kan byrje å planlegge.

Motbakkeløpet Svinestranda Opp på Sandane er terminfesta til søndag 20. juni, med start i sentrum, og mål på toppen av fjellet Svinestranda 1074 moh.

Mange av Noregs beste motbakkeløparar har gjennom åra delteke, m.a. Jon Tvedt, Øyvind Heiberg Sundby, Eli Anne Dvergsdal, Karoline Holsen Kyte, og fleire i Noregseliten.  Alle har hatt same tilbakemeldingar: "Dette er eit av dei finaste motbakkeløpa i Noreg".  Vi vel å tru at dette ikkje berre er høfligheitsfraser, men noko som kjem frå hjarta!

Svinestranda Opp finn du på mosjonfriidrett.no  (Norges Friidrettsforbund ), og opning for påmelding set vi til 13. april.  Vi håpar og trur at det ikkje vert avgrensing på tal løparar vi kan ha, men det er kanskje ein fordel å melde seg på tidleg? 


Påmelding: Norges Friidrettsforbund  (frå13. april)Norges Friidrettsforbund


0 Kommentar

Covid-retningslinjene: KM i terrengløp kan måtte gå ut

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Mar 2021


"Her sier NFIF (gjelder over 20 år som ikke omfattes av toppidrettsbegrepet):
Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillat, verken på bane eller i form av mosjonsløp."


Dei siste innstrammingane frå slutten av februar vedr. covid-reglane , ser ut til å få følgjer for KM terrengløp, som vi skulle arrangere 18. april.

Det er ikkje tillate med konkurransar/arrangement for personar over 20 år. Under 20 år kan delta på konkurransar innan same region (Sogn og Fjordane?) 

Dette arrangementet kan gjerast på rimeleg kort varsel, så friidrettsgruppa følgjer med på om det kjem endringar i desse arrangementsreglane framover.  


Utdrag av siste bestemmelsane: 

Her har NFIF definert følgende tolkning (gjelder under 20 år): Utøvere bosatt i en kommune kan konkurrere i en nabokommune, forutsatt at de kun konkurrerer med utøvere fra sin egen bostedskommune. Man kan også konkurrere på tvers av bostedskommune dersom de man konkurrerer mot er en del av ens etablerte treningsgruppe. 

 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Her sier NFIF (gjelder over 20 år som ikke omfattes av toppidrettsbegrepet):
Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillat, verken på bane eller i form av mosjonsløp

(illustrasjonsfoto:  Svein Hjelmeset)


0 Kommentar

KM terrengløp, invitasjon

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Feb 2021

 

NB: Følg med om det blir endringar i covid-reglane. Pr. i dag (medio mars) er det ikkje lov å arrangere konkurransar for deltakarar over 20 år.Søndag 18. april 2021: KM Terrengløp 

Fjellhug/Vereide Il inviterer til KM i terrengløp på Sandane.  

Løypa går i den velkjende trasèen i Åsen (bark/grus), ei lettkupert løype, der ein runde er 1800 m. Det er ulike distansar alt etter klasse.

Dato og tidspunkt: Søndag 11. april 

Start er kl 15.00. 

Klassar og distansar:

- G/J 13 og 14 år: 600 m

- G/J 15 og 16 år: 1200 m

- G/J 17 og 18 år, menn junior, og kvinner jr/sen/vet, og menn veteran +70: 1800 m

- Menn sen/vet < 70: 3600 m

Påmelding: Via nettet. Påmelding etter fristen, og inntil ein time før start: kr. 150,-  Terminlista Norsk Friidrett, Mosjon

Startpengar:

* 13-14 år: kr. 60,- 

* 15 år og eldre: kr. 100,- ved førehandspåmelding. (Ved påmelding etter fristen: tillegg kr. 50,-

Eingongslisens kr. 20,- for dei som ikkje har heilårslisens (Sidan startpengane går opp for 15 og eldre til 150,- etter ordinær påmeldingsfrist, går også lisensen automatisk opp frå kr. 20,- til kr. 30,-)

* Betalast inn til kontonummer 3705 33 01917

Garderobar: Det er diverre ikkje garderobar ved løypa.  Næraste er i Trivselshallen (Firdahallen).  Toalett i startområdet.

KM-medaljer til dei tre beste i kvar klasse 

Vi gjennomfører arrangementet etter dei til ei kvar tid gjeldande koronareglar.


(Foto: Svein Hjelmeset)


0 Kommentar

Møte i friidrettsgruppa

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 10. Feb 2021

                 Denne løpebana skulle absolutt ha vore rehabilitert, men slik ser det ikkje ut til å gå...


Friidrettsgruppa har hatt gruppemøte, med oppsummering av året som gjekk, og tankar om kva aktivitet og stemne vi skal ha i 2021.

Gruppa held fram med same mannskap, og for gruppeleiaren er det kjekt å konstatere at alle er med vidare.

2020-aktiviteten har naturleg nok vore prega av koronapandemien, men ikkje i så stor grad som kanskje på andre område.  Vi hadde trening for dei yngste vår og haust 2020, og vil til våren prøve på det same, med Vereide som utgangspunkt.  Det var godt oppmøte i fjor vår, og om ikkje vi har noko godt treningsanlegg, kan ein finne på ein del ting likevel.  Idrettsplassen på Sandane er ikkje i stort likare forfatning.

I 2020 har vi jobba med å få planlagt ei oppgradering av løpebana på Vereide. Der har vi til dei grader møtt veggen, i form av kontant avslag frå fylkeskulturminneavdelinga i Vestland. Dei hevdar til og med at vi for framtida ikkje får bruke løpebana som den ligg i dag. Grunnen er tre gravrøyser som ligg under bana. Anke har ikkje ført fram, og no er den sendt vidare til Riksantikvaren. Det betyr i praksis at friidretten er utan treningsanlegg på Nordstranda. 

Når det gjeld stemnearrangement, vil det bli dei same som vi har hatt siste åra, med KM terrengløp, Svinestranda Opp, Gloppen Halvmaraton og Nordstrandsløpet.  Vi kjem også til å terminfeste eit par treningsstemne, som i praksis vil bli haldne saman med STIL.

Gruppa må også få gje rosande omtale til eit knippe næringsdrivande som deltek i ein to-årig sponsorpakke som omfattar Svinestranda Opp 2021 og 2022, samt Gloppen Halvmaraton 2020 og 2021.  Vi hadde fått tildelt NM Halvmaraton 2021, men NFIF har utsett dette eitt år.  Vi synest det er rimeleg at bedriftene får også dette med, sidan det var førespegla i sponsoravtalen. Dei får såleis eit arrangement ekstra som bonus. Det er kjekt å kunne gje dei dette, sidan vi alltid møter velvilje i kontakten med dei. Bedriftene som er med i avtalen, er:

Frydenbø Sandane, BANO, Accountor Sandane, Nordfjord Laks, Sparebanken Sogn og Fjordane, SFE 
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline