Sponsor/ Samarbeidspartnarar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 28. Feb 2020

Svinestranda Opp og Gloppen Halvmaraton er to arrangement som har tradisjon i Fjellhug/Vereide IL.  Næringslivet i Gloppen hjelper oss kvart år med sponsormidlar for desse (og andre ) arrangement.  For å ha litt langsiktigheit både for oss og bedriftene, ønskjer laget å få til sponsorpakke som inneheld desse to arrangementa både i 2020 og 2021.  Svinestranda Opp er i 2020 eit NorgesCup-løp, medan vi også har søkt NM-status for Gloppen Halvmaraton.  

Til no er firmaet i biletet over med på opplegget, og fleire kan det bli i løpet av neste månad.  Det som vi opplever som felles for desse tre, er eit samfunnsansvar som går vidare enn botnlinja i firmaet.  Dei ønskjer å bidra til at dugnad, frivilligheit, og aktivitetsskapande tiltak skal finne stad i lokalsamfunnet vårt.  Det set vi i idrettslaget stor pris på, og vi har ingen problem med å anbefale at  folk nyttar seg av tenestene til                                                                       Accountor, Frydenbø og Nordfjord Laks!


0 Kommentar

Kan du vere med på dugnad for Fj/Vereide?

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 27. Feb 2020

Dugnad for Fjellhug/Vereide IL

 Oppdrag vi utfører genererer godt med penger til laget, og er såleis viktig for oss.

 Vi har blitt spurt om følgande:

Personell Glopperock 2020 (12. - 14.juni). I hovudsak laurdag 13.juni, servering og rydding

Bryllaupservering 1.august 2020 -  7-10 personar, servering og rydding, blir halde på Austrheim

 På begge arangementa må personar være over 18 år.

 Om du har moglegheit til å stille, kontakt Roger Sunde Andenæs i Økonomigruppa på 95193341 / rsandenes@gmail.com

 

 


0 Kommentar

Årsmøte i Fjellhug/Vereide IL vert søndag 22.mars kl 18, på Nordstranda skule.

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 12. Feb 2020

Innmelding av saker til leiar i laget må skje innan 8.mars 2020.

else.margrethe.larsen@sfe.no

Merk datoen i kalendaren og møt opp. Øyvind Indrebø vil med anna fortelje litt om framdrifta med jubileumsboka i høve 125 års feiringa.

Sakspapir og meir informasjon leggast ut på www.fjellhugvereide.no 1 veke før årsmøte. 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline