Arkiv


 • ÅRSMØTE SØNDAG 17. MARS KL 18

  ÅRSMØTE SØNDAG 17. MARS KL 18

  Det vert årsmøte i Fjellhug/Vereide IL søndag 17. mars, kl 18.00.  Årsmøtet vert på Nordstranda Skule.Årsmøtesakene finn de i artikkelen om Årsmelding 2018Årsmøtet handsamar dei vanlege sakene som årsmelding,medle

  Les mer
 • Årsmeldinga 2018 er klar

  Årsmeldinga 2018 er klar

  Fjellhug/Vereide il held årsmøte på Nordstranda Skule søndag 17. mars kl 18.00.Årsmeldingane frå gruppene og hovudstyret er no klare, og samla årsmelding 2018 finn du her:  Årsmelding 2018 II.docx

  Les mer
 • Årsmeldinga 2017

  Årsmeldinga 2017

  Du finn årsmeldinga 2017 for Fjellhug/Vereide il her.  Rekneskap vert lagt fram på årsmøtet.

  Les mer
 • Val på årsmøtet 2017

  Val på årsmøtet 2017

  Val til årsmøte Fjellhug/Vereide 2017 Utval Rolle 2017 På val Arbeidsutval Leiar Else Margrethe Larsen 2018 Nestleiar Berit Aasebø Hauge 2018

  Les mer
 • Oppsummering frå årsmøtet

  Oppsummering frå årsmøtet

  Saklista til årsmøtet i Fjellhug/Vereide Il inneheldt ikkje så mange saker, men dei om lag 20 som møtte fram fekk eit godt innblikk i laget sitt arbeid siste året, samt innsyn i rekneskap 2016 og budsjett 2017. Arbeidsutvalet og gruppene har hatt eit godt og solid arbeidsår, m.a. har arbeidsutvalet

  Les mer
 • Årsmeldinga 2016

  Årsmeldinga 2016

  Årsmeldinga for Fjellhug/Vereide il 2016

  Les mer
 • Referat årsmøte 2016

  Referat årsmøte 2016

  Du finn referat frå årsmøtet HER

  Les mer
 • Tillitsvalde i Fjellhug/Vereide il etter årsmøtet

  Tillitsvalde i Fjellhug/Vereide il etter årsmøtet

  Her er resultat av val for lag, grupper, nemnder og utval etter årsmøtet 2016: Val til årsmøte Fjellhug/Vereide 2016 Utval Rolle 2016 På val Arbeidsutval Laiar Else Margrethe Larsen 2017 Nestleiar Berit Aasebø Hauge 2017 Kas

  Les mer
 • Attval på Else Margrethe Larsen

  Attval på Else Margrethe Larsen

  Else Margrethe Larsen vart attvald som leiar i Fjellhug/Vereide il under årsmøtet sist søndag. Berit Aasebø Hauge held fram som nestleiar, medan ny kasserar vart Sigtor Tveit. Desse utgjer arbeidsutvalet.Nokre utskiftingar i gruppene vart det, men dei aller fleste held fram. Astrid Fjellestad Ha

  Les mer
 • Årsmøte og årsmelding

  Årsmøte og årsmelding

  Årsmøtet i Fjellhug/Vereide IL vil som tidlegare annonsert vere søndag 13. mars, kl 19:30 på Nordfjord Folkehøgskule. Årsmeldinga er no klar, og du finn den ved å klikke HERFjellhug/Vereide IL sine lover skal også handsamast på årsmøtet, du finn forslag til vedtak HER

  Les mer
 • Innsatsprisar til Birte og Sara

  Innsatsprisar til Birte og Sara

  Birte Eilander og Sara Helen Fuglestrand fekk diplomar og gåvesjekkar for fin-fin innsats for volleyballen i Fjellhug/Vereide gjennom fleire år. Innsatsprisen går til ungdom som har utmerka seg ut over det vanlege. Jentene fekk kjempeflott omtale av Bodil og Ragnhild i volleyballgruppa for gode idr

  Les mer
 • Handballgruppa i Fjellhug/Vereide il nedlagt

  Handballgruppa i Fjellhug/Vereide il nedlagt

  Under årsmøtet viste det seg at Handballgruppa ikkje hadde klart å finne noko som ville ta på seg verva ved å sitje i laget si handballgruppe. Gruppa hadde vendt seg til foreldre til aktuelle born, utan at det lukkast å få dei til å ta på seg verv. Dermed må nødvendigvis konsekvensen bli at ein ik

  Les mer
 • Else Margrethe Larsen ny leiar i Fj/Vereide

  Else Margrethe Larsen ny leiar i Fj/Vereide

  Terje Gjengedal (biletet) takka av etter tre år som leiar i Fjellhug/Vereide il. Han flyttar no tilbake til Oslo, og overlet dermed leiarklubba til Else Margrethe Larsen, som bur på Vereide.Dermed er det reint kvinnestyre i laget! Med seg som nestleiar har Else Margrethe den attvalde Berit Aasebø

  Les mer
 • Årsmelding 2014

  Årsmelding 2014

  Årsmelding 2014 endeleg versjon.docx

  Les mer
Levert av IdrettenOnline