Covid-retningslinjene: KM i terrengløp kan måtte gå ut

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Mar 2021


"Her sier NFIF (gjelder over 20 år som ikke omfattes av toppidrettsbegrepet):
Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillat, verken på bane eller i form av mosjonsløp."


Dei siste innstrammingane frå slutten av februar vedr. covid-reglane , ser ut til å få følgjer for KM terrengløp, som vi skulle arrangere 18. april.

Det er ikkje tillate med konkurransar/arrangement for personar over 20 år. Under 20 år kan delta på konkurransar innan same region (Sogn og Fjordane?) 

Dette arrangementet kan gjerast på rimeleg kort varsel, så friidrettsgruppa følgjer med på om det kjem endringar i desse arrangementsreglane framover.  


Utdrag av siste bestemmelsane: 

Her har NFIF definert følgende tolkning (gjelder under 20 år): Utøvere bosatt i en kommune kan konkurrere i en nabokommune, forutsatt at de kun konkurrerer med utøvere fra sin egen bostedskommune. Man kan også konkurrere på tvers av bostedskommune dersom de man konkurrerer mot er en del av ens etablerte treningsgruppe. 

  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
  • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Her sier NFIF (gjelder over 20 år som ikke omfattes av toppidrettsbegrepet):
Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillat, verken på bane eller i form av mosjonsløp

(illustrasjonsfoto:  Svein Hjelmeset)