Viktig møte!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Nov 2022

Hei

På vegne av Gloppen Idrettsråd og leder av Fjellhug/Vereide IL minner jeg om og oppfordrer til å delta på Stormøte i Trivselshagen tirsdag 29.november.

Det er et viktig arbeid som er startet.

 

Jeg ber dere formidle og oppfordre til deres grupper om å delta og ikke minst trenere og medhjelpere dere har med dere.

Else Margrethe Larsen

Leiar i Gloppen Idrettsråd/ Leiar i Fjellhug/Vereide Il
Trivselshall-leikane blir i januar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 22. Nov 2022

Etter at vi stod over Trivselshall-leikane i januar i år, prøver vi til att 14. januar 2023.

Fjellhug/Vereide il, STIL og Brodd samarbeider om arrangementet, som kjem til å ha øvingane 60m, lengde, høgde og kule.

Stemnet vert for 8 år (f 2015) og eldre

Nytt av året er at alle må melde seg på via det nye påmeldingssystemet iSonen (SportsAdmin går ut frå 1.1.23)  Her MÅ deltakar, eller deltakarens lag, melde på, arrangøren kan ikkje gå inn med påmeldingar av deltakarar frå andre lag.  Dette er viktig at foreldre og lagleiarar/friidrettsgruppe-leiarar merkar seg.

Vi vil også arrangere stemnet i det nye Open Track-systemet, som har kome som erstatning for FriRes.  Så her er litt nytt å setje seg inn i for arrangøren.

Med den store deltakinga på friidrettstreningane i haust, trur vi det vert mange frå arrangørklubbane som vert med.  I tillegg plar Hyen, BBIL, Jølster, Førde og andre lag kome til Trivselshalleikane.
Glopparar i New York Maraton

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Nov 2022


Leiaren i Fjellhug/Vereide il er ei mangslungen dame.  I tillegg til verv i div lag og organisasjonar, har ho i byrjinga av november, saman med mannnen Vidar, gjennomført New York Maraton. Gratulerer!

Ikkje verst å ha Fjellhug/Vereide il representert "over there"!  For nokre år sidan stod også Ingunn Vereide  på startstreken, og gjennomførde med glans.Else Margrethe vald til leiar i GIR

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Nov 2022


På ekstraordinært årsmøte i Gloppen Idrettsråd vart leiar i Fjellhug/Vereide il, Else Margrethe Larsen, vald til ny leiar i GIR.  

Ho rykkjer dermed opp frå nestleiarvervet.  Else Margrethe har også hatt ein periode tidlegare som leiar i GIR, så det er såleis ein røynd idrettsleiar som no skal fronte all idrett i kommunen.

Idrettsråd (idrettsforbundet.no) 

Finn ditt idrettsråd (idrettsforbundet.no)Flott resultat på Fjellhug/Vereide-basaren!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 1. Nov 2022


Fjellhug/Vereide-basaren i Gimle på søndag ga eit storfint resultat.  Omlag 55 000 kroner er igjen når utgiftene er betalt.

Tusen takk til alle som har kjøpt lodd og årar; vi er SO takkasame for at de støttar opp om Fjellhug/Vereide il!