Terminliste friidrett 2016

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Friidrett den 11. Mai 2016

Terminlista 2016 for friidrett finn du her. Søkefunksjonar.

To flinke jenter!

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Friidrett den 15. Mar 2016


Else-Mari Nyheim og Cecilie Tveit har vore svært flinke å gå på friidrettstrening siste åra. Dessutan likar dei å vere med på konkurransar, og på Gloppe-Trimmen 2015 sprang Cecilie på tid i alle 16 konkurransane. I GloppeTrimmen si 7-årige historie er det berre ho som har prestert det! Difor var det berre rett og rimeleg at dei fekk ei lita påskjøning siste treningskveld i Trivselshallen: Kvar si Fjellhug/Vereide konkurranse T-skjorte! Vel fortent, og lukke til med 2016-sesongen!

Foto: Cathrine Evensen MardalHugs lisensen

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Friidrett den 10. Mar 2016

Friidrettsgruppa minner alle om den obligatoriske lisensen. Gjeld f.o.m. 13 år (f. 2003 og tidlegare) Skal ein delta på banestemne, MÅ ein ha heilårslisensen. Deltek ein på mosjonsarrangement utanfor bane, kan ein velje eingongslisensar (storleik avhengig av startpengar), eller heilårslisens.

Dette gjeld altså ALLE frå 13 år til og med veteranar.

Her ordnar du årslisensen: http://mosjon.friidrett.no/lisens2016