Hovudstyret

Verv Namn Telefon Epost
Fung. leiar Karoline Bjerkeset 92641843 kab@sp.no 
NestleiarKasserar

Varamedlem
Kjellfrid Åsnes Gloppestad

Jon Kåre Lundestad
95768765

971 43 34


jon.kare.lundestad@sfe.no 


Friidrettsgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Dagfinn Nyhammer 412 27 968 dagfinn.nyhammer@enivest.net
Medlem Kirsti Bjotveit

Medlem Else Lundestad Bakkelid
Medlem Arne Klakegg

Medlem Lars Kjetil Gloppestad

Varamedlem Lars Anders Hoel


Skigruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Astrid Fjellestad Hauge 415 04 566 astrid.hauge@enivest.net 
Medlem  Arne Nesgård
Medlem May Britt Sægrov

Medlem Gunnar Fjellestad

Medlem Benny Hansen

MedlemIrene Svidal

Varamedlem Jonfinn Aske


Volleyballgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Birthe Fossheim 924 77 248birthe.fossheim@gmail.com 
Medlem May Ines Navelsaker


Handballgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Kontaktperson Ingrid Gimmestad  971 64 088  ingrid.gimmestad@gmail.com 


Orienteringsgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Kontaktperson Vidar Eide
97163768
vidar.eide@enivest.net 


Barneidrettsgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Jannicke Lindvik 905 73 077 janalindvik@gmail.com 
Medlem Ørjan Brunstad

Medlem Marit Kleppe

Medlem Laila Solheim

Trimgruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Kjell Jørgen Slettvoll 970 76 640 kjslettvoll@hotmail.com 
Medlem Dag Apalseth   
Medlem Edvard Fjellestad

Medlem Ingrid Apalseth

Medlem Rune Hauge


Økonomigruppa

Verv Namn Telefon E-post
Leiar Ingvill van Duinen 458 81 449 austrheima@gmail.com 
Medlem Elisabet Aa Hovstad

Medlem Dag Erik Hauge  

Medlem Børre Tystad

Medlem Jon Eirik Aske