Fjellhug/Vereide il tek bort treningsavgifta

Postet av Dagfinn Kaspar Nyhammer den 23. Mar 2023


På årsmøtet onsdag kveld gjorde klubben vedtak om å fjerne treningsavgifta i laget.  

I ei tid der økonomi spelar ei viss rolle i mange heimar, og der det er mange viktige ting som skal prioriterast, vil Fjellhug/vereide Il  fjerne eit økonomisk hinder for å delta på laget sine treningar.

Fjellhug/Vereide il har ein god økonomi, det er ein del ekstra arbeid med å registrere og kreve inn treningsavgifta, summane vert ikkje så store kvart år, og som nemnt er det viktig å ikkje legge unødige økonomiske byrder på familiane som vil ha borna sine på trening.

Medlemskontingenten i Fjellhug/Vereide il er uendra etter årsmøtet, og vi har som mål å få ein auke i medlemstalet vårt i 2023.  Idrettslaget har mange aktivitetar å tilby, frå barne- og vaksentrim, til idrett på konkurransenivå, så vi håpar at dei fleste innbyggarane på Nordstranda vil støtte oss med å vere medlemer.

Vil du melde deg inn i Fjellhug/Vereide il, går du inn her:  Innmeldingsside (nif.no)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.