Kronerullinga går endå

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 20. Des 2016

Ei oppsummering pr 20. desember. Kontonr 3705.32.52983

Det har kome inn pengar jamt og trutt siste vekene. Vi har passert kr 191000.-. Det er fantastisk flott at so mange har vore med og støtta laget med den nye trakkemaskina. Det er fortsatt mogleg å betale inn på kontoen, den bli open til utpå nyåret.

No får vi berre ynskje oss snø til jul....jalfal til det nye året. God Jul frå skigruppa.

Her er ei ny liste:

Liste nr 9.
Annfrid og Bjarne Denk betaler 1000 kroner.
Anne-Marie og Sven Rylandsholm betaler 1000 kroner.
Ragnhild og Arvid Austrheim betaler 1000 kroner.
Eline Aasebø og Arve Aasebø betaler 1000 kroner.
Veronika Kvandal Gjelsten betaler 500 kroner.
Andreas Eikeseth Nygjerd betaler 500 kroner.
Per Inge Hole betaler 500 kroner.
Stein Hauge betaler 500 kroner.
Jorunn Fortun betaler 500 kroner.
Arne Klakegg betaler 500 kroner.
Jon Granheim betaler 500 kroner.
Arild Nes betaler 500 kroner.
Yngvill Oen betaler 500 kroner.
Randi Mykland Arnestad betaler 500 kroner.
Heidi Aabrekk betaler 500 kroner.
Torstein Haaland, Olav Moseng og Eivind Moseng betaler 1000 kroner.
Marit Austrheim betaler 500 kroner.

Her er liste 8 og. Den har ikkje vore her før.

Bergljot Hauge betaler 500 kroner.
Knut Torbjørn Espe betaler 500 kroner.
Dan Ole Alme betaler 500 kroner.
Wenche Håvik betaler 500 kroner.
Magne Gloppestad betaler 500 kroner.
Ingrid Fjellestad betaler 500 kroner og utfordrar Kjell Aske.
Anders Hole Betaler 500 kroner.
Arild Fjellestad Tystad betaler 500 kroner.
Trond Midtkandal betaler 500 kroner.
Magdalena Bujnicka betaler 500 kroner.
Kåre Hauge betaler 500 kroner.
Ragne Mari Røed Kandal betaler 500 kroner.
Ingrid Aske betaler 500 kroner.
Linda Gangeskar betaler 500 kroner.
Ivar Solheim betaler 500 kroner.
Espen Thurmo Stordalen betaler 1000 kroner.
Liv Tystad og Alv Einar Henden betaler 1000 kroner.
Roald O Kjørvik betaler 500 kroner.
Else Torunn Kvamme betaler 500 kroner.
Monica Kjerstad Nilsen betaler 500 kroner.
Eivind Birger Sørland betaler 500 kroner.
Per Jørn Søreide betaler 500 kroner.
Kari Ann Sande betaler 500 kroner.
Svanhild og Bjørn Inge Solheim betaler 1000 kroner.
Asle Rosø betaler 500 kroner og utfordrar Bertel Rune Kaale, Morten Leirgul, Arne Nesgård.
Svein Hatledal betaler 500 kroner.
Merete Aske betaler 500 kroner.
Vigdis og Ernfred Øygard

Over 166000 kroner er kome inn til trakkemaskina

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 2. Des 2016

Vi satsar på "trikkeskinner" no framover.Kronerullingsliste nr 7.

Kronerulling til ny trakkemaskin på Kleivane skisenter.

Kontonr.3705.32.52983

Pr 30/11-16 innkome kr 66500.-

Tusen takk for den gode støtta til den nye trakkemaskina. No blir det spennande for løypekøyrarane å få prøve den nye maskina. Vi håpar inderleg at den kjem til å gå fint utover vinteren, og vi ynskjer alle velkomne til Kleivane skisenter framover.

No tenkjer vi å avslutte den offisielle kronerullinga, men kontoen vert open til over jul, so skulle noken fortsatt ha lyst til å vere med, er det mogleg for det.

For Fjellhug Vereide IL-ski Astrid Fjellestad Hauge.

Her er ny liste:

Dag Arne Eide betaler 500 kroner.

Kjetil Mardal betaler 500 kroner.

Ivar Mardal betaler 500 kroner og utfordrar Jon Otto Mardal.

Astrid og Olav Søreide betaler 1000 kroner.

Elisabeth og Odd-Bjørn Hjelmeset betaler 1000 kroner og utfordrar Roger Hjelmeset, Ola Sundt-Ravnestad, Sven Rylandsholm.

Kurt Jonny Aske betaler 500 kroner og utfordrar Espen Stordalen, Andreas Eikeseth Nygjerd.

Liv Kristin Eimhjellen Rauset betaler 500 kroner.

Mari Heggheim Wie og Gudmund Wie betaler 1000 kroner.

Anna Elisabeth og Anders Gloppestad betaler 1000 kroner.

Jenny Sorterup Hysing og Ola Bolstad betaler 1000 kroner.

Espen Aagård betaler 500 kroner.

Johannes Rauboti betaler 500 kroner.

Jon Gimmestad betaler 500 kroner.

Kjell Rune Vik betaler 500 kroner og utfordrar Thomas Falck-Eide, Monica Heggheim.

Sigmund Arild Vereide betaler 500 kroner.

Ola Sundt-Ravnestad betaler 500 kroner.

Sveinung Søreide betaler 500 kroner.

Olaug Vagstad betaler 500 kroner.

Bjørn Per Sårheim betaler 500 kroner.

Helga Birkeland betaler 500 kroner.

Svein Ryssdalsnes betaler 500 kroner.

Jon Arild Austrheim betaler 500 kroner.

Olin Johanne Henden betaler 5000 kroner.

Else Pernille og Helge Eide betaler 1000 kroner.

Steinar Aagård betaler 500 kroner og utfordrar Roald Kjørvik, Svein Bakke, Bjarne Denk.

Ove Lars Økland betaler 500 kroner og utfordrar Bjarte Aasen, Rune Aasen.

Randi Nygård Hansen betaler 500 kroner.

Bergljot Hauge betaler 500 kroner.

Knut Torbjørn Espe betaler 500 kroner.

Dan Ole Alme betaler 500 kroner.

Wenche Håvik betaler 500 kroner.

Magne Gloppestad betaler 500 kroner.

Ingrid Fjellestad betaler 500 kroner.
Kronerulling til den nye trakkemaskina på Kleivane

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 25. Nov 2016

Her er gamle maskina på vei i løypene. No håpar vi snart å få ta i bruk den nye.... Same farge og utsjånad på den nye, men vi håpar den er "frisk og god" og klar for mange år i løypene rundt Kleivane skistadion.

Her er ny liste til kronerullinga.


Kontonr 3705.32.52983.
Pr 23/11-16 er det kome inn kr. 143000.-

Endå tikkar kronene inn på kontoen for trakkemaskina, tusen takk for den gode responsen og støtta. No går det fort mot jul og mange andre utgifter, so vi i Fjellhug Vereide IL vil ikkje "presse" på so mykje lenger. Vi tenkjer å avslutte den offisielle kronerullinga no i starten av desember, men kontoen blir open til over jul, so skulle det vere nokon som vil gje ei pengegåve, takkar vi sjølvsagt for det.
Sjekk gjerne over tidlegare lister om nettopp du er utfordra, det blir sett inn ei liste i avisa neste veke og, seinare vil det evt bli etter responsen. Kontaktperson er Astrid Fjellestad Hauge, mob 41504566. Tusen takk so langt.
Liste 6.
Jan Kjetil Øygard betaler 500 kroner.
Jan Petter Vereide betaler 500 kroner.
Harald Hauge betaler 500 kroner.
Borghild Hjelmeset og Anders Fragott betaler 1000 kroner og utfordrar Sigbjørn Kirkeeide, OddBjarne Tveit, Merete Aske, Martin Hamre.
Marit Karin Apalset betaler 500 kroner og utfordrar Kari Ann Sande, Helga Birkeland, Turid Hauge Eimhjellen.
Sidesel Lofnes Hauge og Bernt Hauge betaler 1000 kroner og utfordrar Linda Gangeskar og Ivar Solheim, Jon Granheim, Olav Lote.
Solgunn Førde Oppheim betaler 500 kroner.
Ruth Ommedal Blad betaler 500 kroner og utfordrar Ragnhild B.Vederhus, Anne Elisabet Aasen Gloppestad, Bergljot Hauge.
Per Kjell Skaaden betaler 500 kroner.
Steinar H.Storaas Saltbones betaler 500 kroner og utfordrar Tord Hafnor, Magny Barmen.
Hans Græsli og Guro Stemland betaler 500 kroner.
Arild Solheim betaler 500 kroner og utfordrar Ivar Solheim og Vidar Solheim.
Marit og Thor Horntvedt betaler 1000 kroner.
Oddbjørg Lee og Martin Andenes betaler 1000 kroner.
Per Arne Skrivervik Mc Call betaler 500 kroner.
Leif Normann Djupegot betaler 500 kroner.
Paul Rune Zerwekh betaler 500 kroner.
Solveig og Sjur Åge Gimmestad betaler 1000 kroner og utfordrar Anne Elise Gloppestad Solberg,Mari Wie, Vigdis Øygard.
Olin Almenning betaler 500 kroner og utfordrar Ola Sundt Ravnestad.
Svein Ottar Sandal betaler 500 kroner og utfordrar Arnfinn Brekke, Per Ståle Husevåg, Audun Mundal.
Mattis Slagstad betaler 500 kroner.
Per Ola Gausdal betaler 500 kroner.
Jorunn Merete Knoff betaler 500 kroner.
Alf Gloppestad betaler 500 kroner.
Anne Marie Aagård betaler 500 kroner.
Ove Hauge betaler 500 kroner.
Anders Hilde betaler 500 kroner.
Ørjan Andenæs Sivertsen betaler 500 kroner og utfordrar Kristian Kleppe og June Andenæs.
Arve Kandal betaler 500 kroner.
Jon Otto Mardal betaler 500 kroner.
Berit og Idar Sagen betaler 1000 kroner.
Synna og Einar Ryssdalsnes betaler 1000 kroner.Ny liste for kronerullinga.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 18. Nov 2016

Kronerulling ny trakkemaskin på Kleivane skisenter.

Pr.16/11 2016 er det kome inn kr. 123000.-

Tusen takk for den gode støtta til ny trakkemaskin på Kleivane. Men det er fortsatt mogleg å vere med på dugnaden. Her kjem ei ny liste med mange nye namn, men fleire er utfordra før, og dei slepp sjølvsagt å betale på nytt. Fortsatt minner vi dokke på å sjå godt i både den nye og dei gamle listene (dei ligg på heimesida til Fjellhug Vereide og div sider på facebook), kanskje finn du namnet ditt og har gløymt heile greia? Er det noko de lurer på, ta kontakt med Astrid Fjellestad Hauge mobilnr 41504566.

Liste 5.

Janne Kristiansen Hamre betaler 500 kroner.

Magne Aske betaler 500 kroner og utfordrar Inge Roger Alme, Eivind Alme, Dan Ole Alme.

Ingrid Gimmestad betaler 500 kroner og utfordrar Yngvill Oen, Gregers Kondrot, Lars Petter Støylen.

Ann Kristin Vollstad betaler 500 kroner og utfordrar Reidun Elvebakk, Helene Oppheim, Siv Anita Drageset.

Anders Ola Austrheim betaler 500 kroner og utfordrar Jon Egil Vik, Kåre Hauge, Arvid Austrheim.

Kari- Anne og Leiv Slagstad betaler 1000 kroner og utfordrar Mattis Slagstad, Gro Skrede Mardal.

Inger Haldis Aske Lothe betaler 500 kroner.

Målfrid Austrheim betaler 500 kroner.

Kristian Gjengedal betaler 500 kroner.

Eivind Austrheim betaler 500 kroner.

Kristian Brynestad Skaaden betaler 500 kroner.

Aud Kleppe Silden betaler 500 kroner.

Janne Randi Gaasemyr betaler 500 kroner.

Bjarte Aasen betaler 500 kroner.

Britt Elin Lothe Fjellestad betaler 500 kroner.

Svein Arne Djupegot betaler 500 kroner.

Hilde Austrheim og Roger Flølo betaler 1500 kroner.

Venke Ervik Tystad betaler 500 kroner.

Frode Hansen betaler 500 kroner.

Tone Merete Skaaden betaler 500 kroner.

Øyvind Fjellestad Tystad betaler 500 kroner og utfordrar Karl Erik Utheim, Kjell Martin Nyheim, Jon Kåre Lundestad, Rolf Sandøy Os.

Geir Eikenes betaler 500 kroner og utfordrar Olav Søreide, Anne Marie Rylandsholm, Gudmar Eikenes.

Kjell Alme betaler 500 kroner.

Johnny Kleppenes betaler 500 kroner og utfordrar Bjørn Sårheim, Claus Guttesen.

Jonfrid Eide betaler 500 kroner.

Rune Fjellestad betaler 500 kroner og utfordrarPer Inge Solheim, Jorid Lothe.

Elisabeth Austrheim betaler 500 kroner.

Bodvar Årskog betaler 500 kroner.

Staffan Hjolmann betaler 500 kroner.

Ivar Alme betaler 500 kroner og utfordrar Lennart Aske, Jonfinn Alme, Øyvind Indrebø.

Eivind Kjerstad Nilsen betaler 500 kroner og utfordrar Monica Kjerstad Nilsen, Jon Kjetil Fossli, Hans Græsli.

Einar Holmøy betaler 500 kroner.

Sylvia Hedvigi Helset betaler 500 kroner.

Jon Kjetil Fossli betaler 500 kroner og utfordrar Erlend Aunevik, Annichen Iwarsson, Arne Nesgård.

Bjørn Helge Kalsnes betaler 500 kroner.

Ivar Bruun betaler 500 kroner.

Ola Johannes Mardal betaler 500 kroner og utfordrar Kurt Jonny Aske, Andreas Mardal.

Røar Bøe betaler 500 kroner.

Hilde Olave Sætren betaler 500 kroner og utfordrar Wenche Håvik, Ruth Blad, Stine Klausen.

Jørgen D.Husbyn og Maria Kayser betaler 1000 kroner.

Julie og Olav Hjelmeset betaler 1000 kroner og utfordrar Jon Granheim, Dag Arne Eide, Odd-Bjørn Hjelmeset, Einar Sollid.

Siv Marit og Jostein Fuglestrand betaler 1000 kroner.

Benny Østerbye Hansen betaler 3000 kroner og utfordrar Sidsel Lofnes Hauge, Geir Skaaden, Bernt Hauge.

Helge Jon Engesæt betaler 500 kroner og utfordrar Jon Arild Austrheim, Alv Einar Henden, Vidar Solheim.

Jan Reidar Andenes betaler 500 krone og utfordrar Merete Knoff, Martin Andenes, Ørjan Andenæs, Arild Fjellestad Tystad.

Hogne Helset betaler 500 kroner.

Svein Magnar Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Kjell Rune Vik, Kjell Baadstø, Øyvind Indrebø.

Ingvill Aske Granheim betaler 500 kroner og utfordrar Johan Kristian Myklebust, Torunn Skarstad, Kari Arnestad.

Elise Tystad betaler 500 kroner og utfordrar Jorunn Mardal Kårstad, Eline Aasebø, Hanne Solheim.

Ïnger Helen Sivertsen betaler 500 kroner.

Steffen Sandene betaler 500 kroner.

Kjell Petter Solhaug betaler 500 kroner.

Morten Oen betaler 500 kroner.

Ola Hjelmeset betaler 500 kroner.

Kronerullinga går so det susar

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 11. Nov 2016

No er vi snart oppe i 100.000 kroner, og endå er det mange på listene. Vi vil ha fine løyper og stor aktivitet på Kleivane til vinteren og. So vær med på dugnaden :-) Her kjem ny liste, nr 4.

Kronerulling til ny trakkemaskin på Kleivane skisenter.
Kontonr: 3705.32.52983
Det er kome inn kr.91000kroner pr.08.11.2016.
Vi takkar for støtta so langt. Det er fortsatt mogleg å vere med på kronerullinga sjølv om ein ikkje er utfordra. Vi oppmodar også alle til å sjå godt etter i listene i avisa og på heimesida til Fjellhug Vereide. Der ligg dei tidlegare listene med alle som har betalt og er utfordra. Nokre er utfordra fleire gonger, men vi ventar sjølvsagt ikkje at de då betalar ein gong til. Men vi set opp listene etter kvart som betalingar og utfordringar kjem inn, derfor kan nokon utfordre same personane utan at dei veit om kvar andre.Kontaktperson er Astrid Fjellestad Hauge. Ta gjerne kontakt (mobil 41504566) om de lurer på noko.

Liste 4.
Steinar Holvik betaler 500 kroner og utfordrar Hilde Olave Sætren, Stig Kandal, Sveinung Søreide, Asbjørn Midthjell.
Arne Myklebust betaler 500 kroner.
Roger Hjelmeset betaler 500 kroner.
Øystein Fjellestad betaler 500 kroner og utfordrar Birger Vollstad, Per Ola Lotsberg.
Hilde Aagård Bolseth betaler 500 kroner og utfordrar Mia og Ingolv Aagård, Hildegunn Austrheim Buene, Svanhild Solheim.
Jan Helge Bolseth betaler 500 kroner og utfordrar Jon Slagstad, Ole Bent Søreide, Per Inge Hole, Ernfred Øygard.
Ingolf Aagård betaler 500 kroner og utfordrar Steinar Aagård, Egil Ødven, Knut Fjellestad, Jarle Løken.
Aage Hansen betlaer 500 kroner og utfordrar Jan Kjetil Øygard, Geir Peder Eikenes, Marit Karin Hansen Apalset.
Arne Mykland betaler 500 kroner.
Jorunn Marit Engeset betaler 500 kroner og utfordrar Jonfrid Eide, Thomas Eide, Rolf Strømmen, Venke Ervik Tystad.
Per Ivar Lothe og Margunn Bolseth betaler 1000 kroner og utfordrar Helen Lågeide Austrheim og Leiv Arne Austrheim.
Dag Apalset betaler 500 kroner.
Jonny Ravnestad betaler 500 kroner.
Hans Arne Lundestad betaler 500 kroner.
Magne Moritsgård betaler 500 kroner og utfordrar Terje Almenning, Arild Nes, Asle Rustøen.
Trygve Apalset betaler 500 kroner.
Jon Gloppestad betaler 500 kroner.
Elling Fjellestad betaler 500 kroner.
Bjørn Roger Bakkelid betaler 500 kroner og utfordrar Else Bakkelid.
Roar Hjelmeset betaler 1000 kroner og utfordrar Ola Hjelmeset, Knut Ove Henden, Olav Hjelmeset, Johnny Kleppenes.
Erna Tystad betaler 500 kroner.
Laila Karin Solheim betaler 500 kroner og utfordrar May Britt Solheim, Sara Marie Tystad, Linda Støylen.
Else Fjellestad betaler 500 kroner og utfordrar Siv Anita Drageset, Sjur Atle Austrheim, Anders Ola Austrheim.
Anniken Rygg betaler 500 kroner.
Leiv Arne Austrheim betaler 500 kroner og utfordrar Arild Solheim, Jan Petter Vereide, Edgard Kvernevik.
Kjell Jørgen Slettvoll betaler 500 kroner.
Marit Solhaug betaler 500 kroner og utfordrar Pernille Holmøy.
Runar Kleppe betaler 500 kroner og utfordrar Inge Roger Alme,Dan Ole Alme, Ivar Alme, Eivind Alme.
Ragnhild Bruvoll betaler 500 kroner.
John Elling Vereide betaler 500 kroner og utfordrar Søren Nybø, Jesper Lemming, Ola Apalset.
Anne Neteland Andenæs betaler 500 kroner og utfordrar Solgunn Førde Oppheim, Tone Skaaden, Inger Helen Sivertsen.
Astrid Bakke betaler 500 kroner.
Terje Solheim betaler 500 kroner og utfordrar Tore Hauge, Håvard Willumsen, Helge Nedrebø.
Jakob Holme Eimhjellen betaler 500 kroner og utfordrar Liv Kristin Eimhjellen Rauset, Frode Holen.
Jostein Aske betaler 500 kroner og utfordrar Helge Engesæt.
Kari- Ann og Steffen Fjellestad betaler 1000 kroner.
Berit og Harald Gloppestad betaler 1000 kroner.
Cecilie og Ole Jakob Helgheim betaler 1000 kroner og utfordrar Kjell Helgheim, Morten Oen, Ingvill Aske Granheim.
Per Momrak betaler 500 kroner og utfordrar Tord Hafnor, Steinar Saltbones, Eivind Nilsen.
Sigmund Andersbakken betaler 500 kroner.
Marit Denk Frogner betaler 500 kroner og utfordrar Jon Denk, Frode Denk, Espen Denk.
Anders Takle betaler 500 kroner og utfordrar Bjarte Aasen, Roar Bøe.
Ny liste for kronerullinga.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 3. Nov 2016

Fine skiløyper vil vi alle ha......då treg vi dykkar støtte til den nye trakkemaskina.

Kronerulling til ny trakkemaskin på Kleivane skisenter

Kontonummer: 3705.32.52983

Det er kome inn 71500.- kroner pr.01/11-16.

Tusen takk til alle som har betalt og utfordra nye so langt i kronerullinga. Vi håpar mange vil delta endå, sjå gjerne innpå dei tidlegare listene om nettopp du er utfordra. Send gjerne ei melding til den de utfordrar, slik at vedkomande er sikker på å få vite om det. Fortsatt er det mogleg å betale inn på kontoen utan og utfordre nye. Dei som vil utfordre nye, skriv opp namna i linjene for «melding til mottaker» i nettbanken, eller de kan kontakte Astrid Fjellestad Hauge, mob 41504566 evt astrid.hauge@enivest.net, so får de hjelp. Listene ligg i tillegg til avisa ute på facebook og nettsida til Fjellhug Vereide.

No nærmar snøen og vinteren seg, so vi håpar alle får ein fin skisesong i lysløypa og turløypene på Kleivane skisenter.
Ny liste for kronerullinga.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 3. Nov 2016

Fine løyper vil vi ha...... då treng vi dykkar støtte til den nye trakkemaskina.

Kronerulling til ny trakkemaskin på Kleivane skisenter

Kontonummer: 3705.32.52983

Det er kome inn 71500.- kroner pr.01/11-16.

Tusen takk til alle som har betalt og utfordra nye so langt i kronerullinga. Vi håpar mange vil delta endå, sjå gjerne innpå dei tidlegare listene om nettopp du er utfordra. Send gjerne ei melding til den de utfordrar, slik at vedkomande er sikker på å få vite om det. Fortsatt er det mogleg å betale inn på kontoen utan og utfordre nye. Dei som vil utfordre nye, skriv opp namna i linjene for «melding til mottaker» i nettbanken, eller de kan kontakte Astrid Fjellestad Hauge, mob 41504566 evt astrid.hauge@enivest.net, so får de hjelp. Listene ligg i tillegg til avisa ute på facebook og nettsida til Fjellhug Vereide.

No nærmar snøen og vinteren seg, so vi håpar alle får ein fin skisesong i lysløypa og turløypene på Kleivane skisenter.
Liste 2 til kronerullinga

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 28. Okt 2016

Kronerulling ny trakkemaskin på Kleivane skisenter.

Kontonummer 3705.32.52983

Det er pr.25.10. kome inn 39000 kroner.

Kronerullinga er no koma godt igong og vi takkar for alle bidrag so langt. Men oppmodar folk om å lese listene godt, og sjå etter namnet sitt. Vi har fått nokre spørsmål om korleis ein utfordrar andre. Det gjer ein ved å skrive inn utfordrarane på linjene for «melding til mottaker» i nettbanken. De kan og kontakte Astrid Fjellestad Hauge, mob 41504566 om det er noko de lurer på. Send gjerne ei melding til dei dokke utfordrar, så er de heilt sikre på at dei får dette med seg. Listene ligg også ute på nettsida og facebook, der ein også kan utfordre andre. Alle kan vere med fordi om ein ikkje er/blir utfordra, då betalar de rett inn på kontoen.
KORLEIS UTFORDRE NYE TIL KRONERULLINGA

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 20. Okt 2016


KORLEIS UTFORDRE NYE TIL KRONERULLINGA : De betalar i nettbanken, so skriv de inn nye utfordrar i feltet "Melding til mottaker", då får vi opp namna og får dei med på neste liste i avisa, på nett og facebook. Skulle det vere problem, kan de kontakte Astrid Fjellestad Hauge, so ordnar ho opp.
Startliste for kronerullinga

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 19. Okt 2016

KRONERULLING TIL NY TRAKKEMASKIN PÅ KLEIVANE SKISENTER

KONTONR.3705.32.52983

Else Margrethe Larsen betaler 500 kroner og utfordrar Ivar Oppheim, Yngvill Oen, Kjersti Rønningen

Astrid Fjellestad Hauge betalar 500 kroner og utfordrar Katrine Fjellestad Aske, Anniken Rygg, Olav Fuglestrand, Øystein Hellerud, Mariann Hjelmeset, Margunn Hjelmeset

Vidar Eide betaler 500 kroner og utfordrar Ragnhild Sollid, Helge Roska, Dag Arne Eide

Dagfinn Nyhammer betaler 500 kroner og utfordrar: Svein Hjelmeset, Odd Kolseth, Bjørn Grov, Trond Hansen, Christine Aagård, Sjur Atle Austrheim

Bjarte Fjellestad betaler 500 kroner og utfordrar Trond Midtkandal, Egil Fjellestad, Frode Fjellestad

Birger Berge betaler 500 kroner og utfordrar Per Rune Vereide, Lars Petter Støylen, Kjell Jørgen Slettevoll

Hege Roth- Andenæs betaler 500 kroner og utfordrar Arvid Andenæs, Tom Hebard, Hege Lothe, Arne Mykland, Ingunn Berg

Jan Roger Engeset betaler 500 kroner og utfordrar Kjell Heggdal, Knut Roger Nesdal, Trond Haugen

Sverre Nesdal Aske betaler 500 kroner og utfordrar Edvard Fjellestad, Jørn Lothe, Benny Hansen

Jonfinn Aske betaler 500 kroner og utfordrar Rune Hauge, Jan Steinar Roset, Arne Samestad

Roger Sunde- Andenes betaler 500 kroner og utfordrar Anders Takle, Sigbjørn Heggdal, Inge Austrheim, Erlend Hamre, Magne Ravnestad

Ronny Solheim betaler 500 kroner og utfordrar Gro Alice Jakobsen, Inger Haldis Aske Lote, Arvid Lote

Magnar Solheim betaler 500 kroner og utfordrar Hans Lothe, Terje Hauge, Magne Hauge

Øyvind og Aud Seim betaler 1000 kroner og utfordrar Brede Seim, Ida Seim Lilloe- Olsen, Mari Seim

Jon Solheim betaler 500 kroner og utfordrar Per Engeset, Kristen Berge, Leidulv Sollid

Anne Britt Henden betaler 500 kroner og utfordrar Bjørn Inge Solheim, Stig Svalheim, Jan Arve Frøyset, Margret Hjelmeset, Oddrun Slagstad

Else Tystad betaler 500 kroner og utfordrar Kjellfrid Tystad, Olav Bjørn Tystad, Jakob Austrheim

Sigtor Tveit betaler 500 kroner og utfordrar Jan Nik Hansen, Ingolf Aagård, Magne Vereide

Finn Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Knut Myklebust, Svein Ryssdalsnes, Asle Rosø, Eivind Sørland, Bjørn Kalsnes
Kronerulling til den nye trakkemaskina på Kleivane

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 19. Okt 2016

KRONERULLING TIL ny trakkemaskin på Kleivane

No nærmar vinteren seg igjen! Etter fleire sesongar med mykje trøbbel, utallige dugnadstimar med reperasjon og store utgifter på trakkemaskina, vart det i sommar investert i ei nyare og betre maskin.

Vi fekk selt den gamle maskina og den nye kosta ca kr 1 500 000 inkl moms, men likevel er dette ein stor kostnad for Fjellhug Vereide IL. Ein kostnad vi berre måtte ta. Aktiviteten på Kleivane blir berre større og større for kvart år, og gode skiløyper vil vi sjølvsagt ha alle. Lysløypa blir køyrt opp dagleg, og dei andre turløypene rundt støylane, til Bjørndalen hyttefelt og Haugsvarden blir køyrde når tilhøva er gode nok. Alt arbeidet med løyper og anna aktivitet på Kleivane blir gjort på dugnad, og det er mange timar for veka.

Parkeringspengane vi tar inn på Kleivane, går inn i drifta der oppe. Straum, reperasjonar og vedlikehald er årlege utgifter No vil vi prøve ei kronerulling for å få dekka ein del på trakkemaskina.

Derfor håpar vi glopparar( og andre), bedrifter, lag og organisasjonar vil delta på dette. Det blir ei vanleg kronerulling der den som betalar utfordrar 3-5 nye. Slik håpar vi mange vil delta. Vi har i utg. pkt tenkt kr 500.- pr pers, men alle betalar det dei ynskjer. «Alle monner drar» som det heiter. Vil nokon gje anonyme summar er det også greitt.

Det vil bli kunngjort lister i Firda Tidend, på facebook og på heimesida til Fjellhug Vereide IL etter kvart.

Konto nr: 3705.32.52983

På førehand tusen takk for støtta.

Fjellhug Vereide IL

Ved leiar i skigruppa Astrid Fjellestad Hauge
Leidulv Sollid med 3.plass i Birken

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 21. Mar 2016

Gratulerer til Leidulv Sollid med ein sterk 3.plass i klassa M80 på årets Birkebeinerrenn.Han brukte 5.05.35 t over fjellet. Jan Steinar Roset M 70 hadde også ei god tid,4.29.15.

Det er spreke veteranar vi har i laget, og dei trenar jamt og trutt heile året for dette rennet. Rennet er på vel 50 km over fjellet frå Rena til Lillehammer. I år var det bra veir, men dei følte det var skikkeleg sugeføre nedatt til Birkebeineren skistadion,og dei melder om at fleire vart forbirennde på slutten. Men elles klarte fleire det berømte merket, og dermed fekk dei igjen for alle treningstimane i alt slags veir i vinter.

Gratulerer alle samne,so ynskjer vi dokke alle velkomne til vårt eige Rypeskarrenn påskeafta!

Då er det klart for RYPESKARRENNET 2016

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 15. Mar 2016

Mykje folk i strålande veir i fjor.

Då er det klart for Rypeskarrenn igjen. I morgon Påskeafta,26. mars blir det arrangert for 34. gong.

Vi var redde for at snøen skulle reise fort, men faktisk har det snøva litt oppe, når det har regna nede. Og med nokre kalde netter siste veka,ser det ut som vi er berga i år og.

Konkurranse klassene går i fristil, men det blir spor for klassisk i tillegg. Det kan verte litt smørjeproblem, då den nysnøen som er komen er tørr i høgda. Oppfordrar turgåarane å ta med skrape og litt ekstra smurning i sekken. Det blir råd med litt smøring før start.

I dag var det litt kald vind oppe, sjølv om det var sol innimellom. So alle må ha med godt med varme kle i sekken.

Elles kan vi nemne at vi har bankkort terminal ved start.

Ynskjer alle velkomne til årets Rypeskarrenn.

Her er litt info: arrangørliste, invitasjon, pressemelding

RYPESKARRENNET PÅSKEAFTA 26.docx

RYPESKARRENNET 2016 INNVITASJON.docx

Pressemelding 2016.docx

Skulle det vere nokon (til dømes i arrangørstaben) som ikkje har anledning å gå påskeafta,er det fullt mogleg å få registrere seg likevel. Det er berre å gå, so ta kontakt med Berit Aasebø Hauge som styrer registreringa,so ordnar det seg. Kjekt visst flest mogleg registrerar seg og er med og støtta arrangemanget og dei fine oppkøyrde løypene. God tur!

Rypeskarkongen vår, Odd-Bjørn Hjelmeset. Usikkert om han stiller i år, men kanskje....
Dugnad !

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 6. Mar 2016

Mykje ein seier ja til... men med slike kjekke,sterke, flinke ungdomar gjekk dette fint. Mykje snø var det på taket og godt for eigaren og vite at det er gjort.

Dugnad for skigruppa i Fjellhug Vereide. Måking av hyttetak. Takk for hjelpa Knut Åge,Elling,Jon Eirik og Roger. Gøtt jobba!!
Avslutningsrenn/lagsrenn/premieutdeling

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 5. Mar 2016

Deltakarliste 2016.xlsx

Laurdag 12.mars kl.12.00.

Då blir sesongens siste renn på Kleivane og det blir premieutdeling for Telenorkarusellen.

Det blir sprint-skicross for alle. Litt kjekt å prøve noke nytt. Sverre å co vil lage ei kjekk løype med diverse utfordringar. Kanskje både kular og hopp!

Som vanleg vil vi helst ha påmeldinga på førehand, innan fredag kveld. Elles på Kleivane frå kl.11.00-11.30. Kr 50.- pr start. Det blir ein liten ekstra premie på dette rennet, so kom og ver med på sesongavslutninga. Sjølvsagt blir det saft og kake denne gongen og. Til foreldra vil vi selje kaffi og kake for kr 10.- pr stk!

VIKTIG: Det blir premieutdeling for Telenorskikarusellen. So alle som har vore med på 1 eller fleire renn, må kome og hente premien sin. Over 150 har vore innom på renna,so det er mange premiar som skal ut.

Legg ut deltakarliste med antal renn de har vore med på. Skulle de finne feil,so gje Astrid ei mld so ho får sjekke listene at det stemmer. Deltakarliste 2016.xlsx

Hjelparliste laurdag 12.mars kl.12.00

Start: Finn og Svein

Mål: Jan Roger, Johnny, Rune Fjellestad,

Saft(vi har) Kake (de tar med platekake og er med og delar ut) : Britt Elin Lothe Fjellestad, Eva Helen Solheim, Siv Anita Drageset (+ kake frå Ingvill og Merete Aske)

Løype: Sverre, Jonfinn, Jon Granheim, Liv Kristin Rauset
Deltakarliste/resultatliste frå 4.karusellrennet

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 4. Mar 2016

Kjekt med mykje folk og aktivet på Kleivane i går kveld.

Her er resultatliste: 20160303 resultat frå karusell 4.xlsx
FANTASTISK KVELD PÅ KLEIVANE

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 3. Mar 2016


Torsdag 3.mars:Det vart ein fantastisk kveld på Kleivane, med over 100 deltakarar i karusellrennet. Det var veldig kjekt med so mange deltakarar, heilt sikkert ny rekord for i år. Det helt akkurat med saft og kake til alle.

Men med so mykje folk,kle og utstyr skal det noke til at alt blir med heim. So det låg att ein liten sko på parkeringen,eit par ski oppå flata,to par stavar og nokre hanskar. Alt er no samla i hytta,og kan hentast der.

Vi satsar på avslutningsrenn/lagsrenn laurdag 12. mars kl.12.00. Då blir det sprint og skicross i fristil leik og moro. Sjølvsagt saft og kake, og det blir premie til alle.

Kanskje, om vi rekk det, blir det premieutdeling for Telenorkarusellrenna og. Meir info om dette kjem over helga.

Resultatlister kjem når dei er klar.
TELENOR KARUSELLRENN NR.4

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 29. Feb 2016

Vi prøvar til igjen torsdag 3.mars kl.18.00. Fristil alle klasser.

Dokke har vore flinke å melde på på førehand og det ynskjer vi denne gongen og, då det går kjappare på Kleivane å få ut startnummera. Kr 50.- pr start betalast ved henting av nr innan 17.30.

Til astrid.hauge@enivest.net ,sms til 4150455 eller melding på facebook( det er best! )

Håpar på betre veir denne gongen, og sjølvsagt blir det saft og kake til alle. Kanskje foreldra får seg ein kaffikopp og varme seg på og.

Få gjerne med dokke fleire skigåarar. Vel møtt til store og små.


Hjelparliste:
Start: Finn og Svein Hauge
Mål: Johnny Hauge,Jan Roger Engeset, Arne Mykland, Edvard Fjellestad
Saft(vi har)/Kake(de tar med platekake): Inger Lise Vereide, Hege Marita Svalheim, Gunhild Opdal Håvik, Janne Kristiansen

Løype: Sverre Aske, Øyvind Seim, Jon Granheim, Liv Kristin Rauset,
Resultatliste frå Telenorkarusellrenn nr 3.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 27. Feb 2016

Her kjem resultata frå torsdagens renn.20160225 resultat frå karusell 3.xlsx

Renn nr 4 prøvar vi å få til torsdag 3.mars, då ser det ut til å vere bra veirmeldingar. Kjem tilbake til dette på måndag.

Flotte forhold på Kleivane i helga, so det er berre å nyte sola som er lova søndag. God helg!
Nesten 100 deltakar på Kleivane i kveld

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 25. Feb 2016

Tysdag 25.februar: Telenorkarusellrenn nr 3 kjem til å bli huska lenge, for det SNØVA.....


Utruleg nok var det palag 100 små og store deltakarar i dette veiret, det er flott! Vi kutta ut skibyte,slik at alle kunne skøyte, for det var ikkje lett å smørje i slikt veir. Løypene snøva igjen og, men Sverre køyrde skuter og det hjelpte litt. Trur det kom 30 cm på den stunda vi var der oppe.Det var ikkje enkelt verken sjå startlistene eller skrive tider i mål, men vi håpar dei fleste ikkje "tok skade" av kvelden. Det var iallefall kake og saft på alle deltakarane og foreldra fekk kaffi å varme seg på.

Sånn var det på Kleivane akkurat medan rennet pågjekk. SNØKAVE!!


Neste renn er ikkje bestemt, men tysdag kan vere ein aktuell dag. Føl med på heimesida og på facebooksidene "Skiføre på Kleivane" og "Fjellhug Vereide".
TELENOR KARUSELLRENN NR.3

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 24. Feb 2016

Sidan vi vart for seine med annonse i avisa, minner vi igjen om karusellrennet i morgon.


Det blir fellesstart med skibyte for dei over 11 år som vil prøve dette.

Etter ynskje frå fleire av løparane, vil vi prøve dette i morgon. 11-12 år går ca 1x1 km og byter ski halveis. Startar med klassisk og fortset med skøyting. 13-14 år går ca 1.5x1.5. 15 -16 år 3x3.

Dei som ikkje vil prøve dette, går slik som dei har gjort før.

Husk å seie ifrå ved påmelding kva de vil,slik at vi får dele dokke inn i rett gruppe. Påmelding helst på førehand til astrid.hauge@enivest.net, facebook, messinger el sms 41504566.

Hjelp oss å spreie informasjonen. Velkmone til Kleivane.
TELENOR KARUSELLRENN NR.3

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 21. Feb 2016

Telenorskikarusell nr 3.


Torsdag 25.februar kl.18.00. Fristil.
Påmelding helst på førehand til Astrid Fjellestad Hauge innan kl.16.00 elles ved oppmøte i skihytta seinast kl.17.15.
Kr 50.- pr start,betaling ved henting av nr i skihytta.
Velkomne!


Hjelparliste:

Start: Finn Hauge og Svein Hauge

Mål: Johnny Hauge, Sveinung Søreide, Per Ivar Lote, Bodil Hjelmeset

Saft/kake : Margot Nesgård, Veronica Hauge (+ kaker frå Hege Roth-Andenæs og Gunn Anita O.Haram.

Løype:Jonfinn Aske, Sverre Aske, Øyvind Seim, Liv Kristin Rauset
Skiskule

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 21. Feb 2016


Komande tysdag,23/2 og nokre tysdagar framover, blir det skiskule/skileik/trening på Kleivane kl.18-19.
1.klasse og oppover. Det blir delt inn i grupper med forskjellige aktivitetar.
Foreldra er med som hjelparar og støttespelarar om det skulle bli noke med barna. Vel møtt.
Her er resultat frå helgas renn i Hyen og Markane.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 15. Feb 2016

Hyesprinten vart arrangert søndag 14/2. Vi hadde nokre som deltok på Høgdene.

Resultatlister : http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhets...


Tverrfjelldilten er eit 40 km langt seedingsrenn for Birken, det blir arrangert i Markane. Vi hadde med nokre deltakarar her og

http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhets...
Ein flott dag på Kleivane med Telenorkarusellrenn nr 2.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 13. Feb 2016

4 kjekke og spreke jenter.

Mina vereide Heggdal, Malin Ravnestad Hauge, Kristine Sårheim Søreide og Mathilde Onstad Takle


Ein flott dag på Kleivane på Telenor skikarusell. Ca 95 store og små deltok på rennet. Det er flott når vi veit det er vinterferie og mykje andre aktivitetar. Vi håpar alle kosa seg i det fine veiret. Neste renn er ikkje bestemt enno, men det blir ikkje renn på vekedagane i vinterferien. Føl med på nettet,so legg vi ut so fort vi veit meir.
Her er resultata for dagens renn og onsdagens.

20160213 resultat frå karusell 1og 2.xlsx


God helg og ta gjerne ein tur på ski i mårå og!

Sjå bilder frå dagens renn her:

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1092238827463292&type=1
Resultatliste frå 1. og 2. rennet i Telenorkarusellen

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 13. Feb 2016

Vi beklagar at resultata frå 1. rennet ikkje kom ut etter rennet onsdag, men det var litt kommunikasjonssvikt blandt oss i arrangørkomiteen. Her kjem liste for begge renna.

Her er lista: 20160213 resultat frå karusell 1og 2.xlsx
TELENOR KARUSELLRENN NR.2 + HJELPARLISTE

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 11. Feb 2016

TELNENOR KARUSELLRENN nr 2


Sidan vi no har vinter og skiføre satsar vi på nytt renn allereie laurdag 13..februar kl.14.00 Fristil. Alle klasser.
Påmelding helst på førehand som sist til Astrid,epost astrid.hauge@enivest.net, mld på facebook eller sms til 41504566 innan kl.10.00 laurdag. Siste frist på Kleivane innan kl. 13.15
Namn + fødselsdato.
Kr 50.- pr stk betalar ein kontant ved henting av startnr seinast kl.13.30 i skihytta.
saft og kake i mål :-)

Alle som vil kan vere med,enten du bur på Nordstranda, Sørstranda, Sandane eller andre plassar. Velkomne


PS:
Fyr gjerne opp i grillhytta og grill pølser, ta med niste mm og nyt dagen på Kleivane.


Hjelparliste på laurdag 13 februar:
Dokke er flinke å melde dokke frivilleg og svare ja når eg spør, tusen takk for det, då er det enkelt å sette opp liste.

Start : Finn Hauge, Svein Hauge
Mål : Håkon Gaasø, Johnny Hauge, Øystein Fjellestad
saft/kake: Anette Aske Sollid, Eva Gimmestad ( Bjørn Bakkelid kake)

Løypevakter: Øyvind Seim, Liv Kristin Eimhjellen Rauset (+ kake), Ingvill Aske Granheim

Flott Telenor-karusellrenn på Kleivane i kveld.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 10. Feb 2016

Ca 75 stk deltok i kveldens Telenor karusell.

Det vart ein fin kveld på Kleivane med fine løyper og flinke store og små i sporet.
Resultatlister kjem på nett i morgon utpå dagen.

Sidan det er meldt fint veir utover,vil vi prøve til med nytt renn allereie laurdag kl 14.00. So då gjer vi det som i dag. Meld dokke på til Astrid Fjellestad Hauge før laurdag kl.10.00 eller i skihytta før kl.13.15.

Vi prøvar med fristil igjen, då kan ein gjere som ein vil,enten gå klassisk eller skøyte.

Vel møtt igjen og velkomne til nye.

Det blir sett opp ei hjelparliste i morgon, so føl med :-)

Hjelparliste til Telenor karusellrennet onsdag 10/2.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 8. Feb 2016

Hjelparliste til Telenor karusellrennet onsdag 10/2:
Fint at fleire har meldt seg frivilleg, men saknar karane, so då set eg opp nokre sjøl;-)
Det kan bli forandringar, og det er fortsatt muleg å melde seg.
Husk påmelding, helst på førehand, då går det litt kjappare og ein slepp så lange køar på Kleivane.
Vel møtt.

Start : Finn Hauge
Mål: Jan Roger Engeset, Kennet Fure, Johnny Hauge
Saft/Kake : Magdalena Bujnicka, Ingvill Aske Granheim, Anne-Grethe Hestad Fjellestad
Løypevakter : Jonfinn Aske, Sverre Nesdal Aske, Øyvind Seim, Liv-Kristin Rauset,Telenorkarusell renn

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 7. Feb 2016

Sidan vi no har løyper på Kleivane, prøvar vi til med karusellrenn.

Onsdag 10.februar kl.18.00 Fristil. Alle klasser.

Påmelding helst på førehand til Astrid,epost astrid.hauge@enivest.net , messinger

eller sms til 41504566 innan kl.16.00 onsdag. Siste frist på Kleivane innan kl. 17.15

Namn + fødselsdato.

Kr 50.- pr stk betalar ein kontant ved henting av startnr seinast kl. 17.30

Møt opp i god tid,so alle blir kjende med løypene. Det kan bli litt forandring på løypa,då det manglar ein del lys, og kanskje noken må gå fleire "små" runder.

Vi prøvar med saft og kaker ved målgong i år og.

Elles so treng vi litt hjelp til skriving av tider, løypevakter, saftutdelarar, kakebaking mm, so er det noken som melder seg frivilleg?? Vi prøvar å la det gå på omgang utover sesongen.

Ynskjer alle vel møtt.
Resultatliste frå dagens SSF cup og Kleivanerenn

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 6. Feb 2016

Det vart flotte forhold på Kleivane i dag. Til og med sola gløtte fram ei lita stund. Over 100 deltakar deltok i dagens renn. Det var eit gnistrande føre, men kanskje litt vanskeleg å få skikkeleg feste. For første gong var det noken som gjekk uten feste-smurning på Kleivane, og dermed måtte stake rundt heile løypa. Men alle kom seg vel til mål, uten ulovlegheter.

Vi takkar alle som kom og var med på rennet. Takk og til alle som var med og hjalp til med arrangemanget, det gjekk prikkfritt. Resultat liste under.


20160206 resultat kleivane.xlsx
Startliste for Kleivanerennet, SSF cup laurdag 6.februar

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 5. Feb 2016

Då er omsider startlista klar. God deltaking. Ynskjer alle velkomne.20160205 Kleivanerennet Startliste.xlsx
Husk påmelding til skirennet

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 4. Feb 2016

Minner om at påmeldingsfristen til SSF cup- Kleivanerennet er i kveld,torsdag, kl.24.00!!
Påmelding for Fj/V medlemar

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 2. Feb 2016

Medlemar i Fjellhug Vereide IL melder seg på på nett/online evt til Astrid innan torsdag 24.00.VIKTIG!

Nedre aldersgrense på dette rennet er 8 år i 2016. Medlemar av laget betalar kr 50.- ved henting av startnr på Kleivane laurdag, seinast kl.12.30.

Då ynskjer vi alle velkomne til årets fyrste renn på Kleivane!

NB: Karusellrenn blir det etterkvart, viss snøen blir liggande.....

Dugnadsliste til Kleivanerennet laurdag 6.februar

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 2. Feb 2016

Beklagar kort frist for dugnadslistene, men når ikkje snøen kom før, blei det slik i år. Håpar likevel de kan vere med å hjelpe oss. Oppsett under :

Arrangørliste til Kleivanerennet laurdag 6.februar 2016.docx
KLEIVANERENNET

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 2. Feb 2016

Vi må berre planlegge utifrå at det blir renn laurdag 6.februar. MEN følg med her på heimesida og facebook, for det kan fort bli forandringar.

Legg ut innbydinga her.

INNBYDING KLEIVANERENNET 2016.docx
Resultatliste frå duathlon i langrenn

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 1. Feb 2016

Rennet skulle eigentleg gå laurdag, men etter at "Tor" var på besøk fredag/natt til laurdag, vart det utsett til søndag.

Vi hadde ein liten gjeng som deltok. Dei over 11 år gjekk fyrst klassisk, so bytte dei ski og gjekk fristil.

Resultatliste finn de under her: http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/resultat-ssf-cup-duathlon/
KLEIVANERENNET

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 28. Jan 2016


KLEIVANERENNET laurdag 6.februar. Det blir teke ei avgjerd måndag.


Det er meldt snø i helga, men vi må nok ha ca 50 cm på Kleivane for å få til løypene.

Skulle det bli renn neste helg, håpar vi i skigruppa på god hjelp til arrangemanget, sjølv om det blir veldig kort varsel. Vi treng folk til tidtaking, løypevakter, kiosk, utdeling av saft mm. Det blir evt sett opp lister over helga,so føl med på nettsida her eller på facebooksida.
​INNBYDING TIL SSF CUP-Duathlon(skibyte) Duathlon f.o.m. kl. 11 år.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 26. Jan 2016


SSF Cup, IL Bjørn (Skiathlon)

Arrangementet inngår i SSF Cupen for rekrutt og junior.

  • NÅR: 30.01.2016
  • OPPSTART: 13:00
  • HVOR: Sogn Skisenter, Heggmyrane
  • GREN: Langrenn
  • TYPE: Competition
  • PÅMELDINGSFRIST: 28.01.2016
MELD MEG PÅ


http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/klart-for-duathlon/
Resultat frå dagens renn på Seimsåsen

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 24. Jan 2016

Vi hadde med 5 løparar i Sogn laurdag og dei gjorde sine saker bra. Resultat finn de på linken under.

http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/ssf-cup-seimsasen1/
Tre dagar med KM i langrenn

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 18. Jan 2016

Denne helga vart KM i langrenn arrangert på Langeland i Førde.

Søndag vart det avslutta med KM klassisk stil. Vi hadde med fleire deltakarar. Resultatlister og meir finn de under bildet.


Even Nesgård til venstre, 2.plass gutar 16 år.

Meir om KM her: http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/tre-dagar-til-ende/
KM sprint langrenn

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 16. Jan 2016

Laurdag 16.januar: Då er det klart for KM sprint klassisk stil. Det er KM helg på Langeland i Førde, so det går slag i slag for dei unge lovande...

Startlister for dagens renn herhttp://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/km-sprint-startliste/
Resultat frå KM fristil

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 16. Jan 2016

Fredag kveld 15.januar vart det avvikla KM i fristil på Langeland i Førde.

Over 200 deltakar i mål på ein fredagskveld, det er godt jobba.

Fjellhug Vereide Il hadde med ein gjeng som gjorde gode løp.

Resulatliste finn de her : http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/resultat-km-friteknikk/
Startliste for kveldens KM i fristil.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 15. Jan 2016

Vi i Fjellhug Vereide har ein fin gjeng som reiser til Førde på KM i kveld.
Dei skal sikkert ned att både i mårå og søndag og,so dei har ei travel helg føre seg. Vi ynskjer lukke til.

Startliste finn de under her:

http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/startliste-km-fri/
KM helg i langrenn

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 13. Jan 2016

Til helga er det KM i langrenn i Førde,Langeland.

Det startar allereie fredag ettermiddag med KM Friteknikk. Laurdag er det KM i sprint klassisk og så blir det avslutta søndag med KM klassisk vanlege distansar.

Sjå meir info om arrangemanget og påmelding her:http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/alt-klart-til-km/
Flerire frå Fjellhug Vereide deltok på Ullsrennet i Markane

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 10. Jan 2016


Det var stor deltaking på årets fyste SSF cup på Ullsheim i helga.

Rennet gjekk laurdag i fristil, og de finn resultata her på Markane IL si heimeside.

Sjå og at det låg att nokre ski, kanskje noken sakna dei?? Uansett er det lurt å merkje alt av utstyr dokke har.

http://markane-il.idrettenonline.no/

Cup-renn i langrenn på Ullsheim

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 5. Jan 2016


Fleire av desse var på cup-renn i Markane. (arkivfoto frå lagsrennet 2015)

Tysdag 5.januar:

I mangel på snø og treningsforhold andre plassar, reiste ein gjeng ivrige foreldre og barn på renn i Markane. Der har dei produsert kunstsnø og forholda var flotte.

Det var fam Aske Granheim, Nesdal Aske, Nesgård, Engeset og Melin.

Har ikkje sett noko resultatliste endå, men den kjem nok her :http://markane-il-ski.idrettenonline.no/

Endringar på Ullsheim til helga

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 5. Jan 2016

Stafetten som var sett opp på søndag er erstatta med vanleg krinsrenn i klassisk stil.

Rennet/ssf cup på laurdag går som vanleg.

Sjekk her: http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/langrennshelg-pa-ullsheim/
Årets fyrste SSF cup i langrenn vart arrangert i Hodlekve i dag.

Postet av Fjellhug/Vereide IL - Ski den 3. Jan 2016

Fjellhug vereide IL hadde ein heil gjeng som i dag tok turen til Sogndal på årets fyrste "skikkelege" skirenn. SSF cupen er i gong, og no går det slag i slag kvar helg framover.

Fleire av desse var med på rennet i Hodlekve i dag.03.januar 2016. (arkivfoto)

Kleivanerennet vårt er 6. februar,so vi får berre håpe på snø snarast.

Resultat frå dagens renn finn de i artikkelen under her.

http://www.skiforbundet.no/sogn-og-fjordane/nyhetsarkiv/2016/1/ssf-cup-hodlekve/