KM terrengløp: Førebels på vent.

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Mai 2021


Det er vel somme som ventar på KM terrengløp.  

Førebels er der ingen signal på at deltakarar over 20 år får lov å konkurrere (covid-reglane), og dermed må vi berre skyve på KM-arrangementet.  Først hadde vi utsett det til 24. mai, deretter til 27. mai, men no vil vi ikkje setje nye datoar, før det er endeleg klart når det er opna for konkurrering igjen.

Vi annonserer det her, og med pressemelding i avisene, når vi får lov å ha KM terrengløp.  Tålmodigheita vert sett litt på prøve, men slik er det i desse tider....0 Kommentar

Svinestranda Opp - i år må det bli!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 8. Mai 2021


Etter eit 2020 med pandemi og låg aktivitet, håpar vi at forholda har normalisert seg, og at vi får arrangert motbakkeløptet Svinestranda Opp på nokolunde normalt vis.

Søndag 20. juni er datoen, med start i Sandane sentrum kl 12.00. Samstundes startar 14 år og yngre på ei litt kortare løype, frå Austrheimsstøylen.  Veteranar +60 får høve til å starte kl 11.30, frå sentrum.

Påmelding skal gjerast via www.mosjonfriidrett.no , og det er ikkje høve til etterpåmelding iflg. dagens koronareglement.

Det er pengepremiar til dei beste løparane, hhv. 4000, 1000, 500, og 500 kroner til  1., 2., 3., og 4. beste tid i dame og herreklassen. Klassevinnarane får også premie, og det vert uttrekte premiar på startnr. 

Sjå innbydinga her 

0 Kommentar

Terrengløp for alle (under 20 år) på Myra komande tysdag!

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 15. Apr 2021

DET BLIR TERRENGLØP PÅ MYRA/Åsen I ÅR OGSÅ!

  • Det vert to løp, tysdag 20. og 27. april.
  • Barkeløypa i Åsen (parker helst ved kunstgrasbana)
  • Første start kl 18, påmelding frå kl 17:15. (Ver ute i god tid!)
  • Gjerne påmelding i førekant på e-post til heidi.solheim@enivest.net (namn på deltakar, fødselsår, tlf. nr foreldre/føresett)
  • Påmelding kr 40 per løp, helst på Vipps (nr 515845). 
  • Smoothie i premie etter kvart løp, pluss ein ekstra premie til dei som stiller på begge løpa
  • 9 år og yngre: løype på ca 300m. 10 år og eldre: løype på ca 600m.
  • Deltaking avgrensa til Gloppen kommune (korronareglane)


Arrangør: STIL og Fjellhug/Vereide il


0 Kommentar

Svinestranda Opp 2021

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Apr 2021

Snø i januar, men med dei små mengdene som har vore i vinter, blir det fin løypetrasse i juni.  Biletet er frå Austrheimsstøylen, der vi tek mellomtider, har saftstasjon, og premieutdeling etter løpet.


I desse covid19-tider har ein vore litt tilbakeholdne med å promotere arrangement.  Pandemien har gjort det usikkert om arrangementa kan haldast.  No ser det truleg litt lysare ut for sommarsesongen, og ein kan byrje å planlegge.

Motbakkeløpet Svinestranda Opp på Sandane er terminfesta til søndag 20. juni, med start i sentrum, og mål på toppen av fjellet Svinestranda 1074 moh.

Mange av Noregs beste motbakkeløparar har gjennom åra delteke, m.a. Jon Tvedt, Øyvind Heiberg Sundby, Eli Anne Dvergsdal, Karoline Holsen Kyte, og fleire i Noregseliten.  Alle har hatt same tilbakemeldingar: "Dette er eit av dei finaste motbakkeløpa i Noreg".  Vi vel å tru at dette ikkje berre er høfligheitsfraser, men noko som kjem frå hjarta!

Svinestranda Opp finn du på mosjonfriidrett.no  (Norges Friidrettsforbund ), og opning for påmelding set vi til 13. april.  Vi håpar og trur at det ikkje vert avgrensing på tal løparar vi kan ha, men det er kanskje ein fordel å melde seg på tidleg? 


Påmelding: Norges Friidrettsforbund  (frå13. april)Norges Friidrettsforbund


0 Kommentar

Covid-retningslinjene: KM i terrengløp kan måtte gå ut

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Mar 2021


"Her sier NFIF (gjelder over 20 år som ikke omfattes av toppidrettsbegrepet):
Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillat, verken på bane eller i form av mosjonsløp."


Dei siste innstrammingane frå slutten av februar vedr. covid-reglane , ser ut til å få følgjer for KM terrengløp, som vi skulle arrangere 18. april.

Det er ikkje tillate med konkurransar/arrangement for personar over 20 år. Under 20 år kan delta på konkurransar innan same region (Sogn og Fjordane?) 

Dette arrangementet kan gjerast på rimeleg kort varsel, så friidrettsgruppa følgjer med på om det kjem endringar i desse arrangementsreglane framover.  


Utdrag av siste bestemmelsane: 

Her har NFIF definert følgende tolkning (gjelder under 20 år): Utøvere bosatt i en kommune kan konkurrere i en nabokommune, forutsatt at de kun konkurrerer med utøvere fra sin egen bostedskommune. Man kan også konkurrere på tvers av bostedskommune dersom de man konkurrerer mot er en del av ens etablerte treningsgruppe. 

 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Her sier NFIF (gjelder over 20 år som ikke omfattes av toppidrettsbegrepet):
Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillat, verken på bane eller i form av mosjonsløp

(illustrasjonsfoto:  Svein Hjelmeset)


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline