NM Gloppen Halvmaraton - ein flott løpsdag i regi av Fjellhug/Vereide il

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 3. Okt 2022


NM Gloppen Halvmaraton vart ein flott dag for alle løparane som kom til Sandane.  252 var påmelde, nokre få stilte ikkje til start, men i alle fall rundt 225 starta på Idrettsplassen.  Med det fine oktoberveret (som vi alltid plar ha på dette arrangementet), vart dagen ei oppleving for deltakarar, publikum og arrangør.

Beste tid mellom herrane hadde Frew Zenebe Brkineh, Sandnes, med sluttida 1:06:35. Mellom kvinnene var det Adele Norheim Henriksen, Gular som hadde beste tid, med 1:16:46.

Lokale deltakarar stod også på startstreken. I NM-klassen var eks-GFILar Eigil Instebø, Førde langt framme, og totalt hadde han 23. beste tid (1.17,38). Tobias Fuglestrand hadde plasseringa bak Eigil, tid 1.18,33. Mathias Nesgård, Fjellhug/Vereide il var totalt nr 31.

Utflytt gloppar Asta Ellingvåg, Sp.kl Vidar vart nr 4 totalt mellom kvinnene, med den gode tida 1.22,23, medan Irene Svidal, Fjellhug/Vereide vart totalt nr 11, og nr 2 i klasse KV40-44, med tida 1.29,49  Her kan ein nemne at Johanna Ganc-Petersen, Fjellhug/Vereide stilte utanfor NM-klassen. Ho fekk tida 1.29,51, og ville fått ein suveren norgesmeistertittel  i KV45-49 om ho hadde meldt seg i NM-løpet.

Fjellhug/Vereide vil takke alle som var med å hjelpe til! :

- Drikkestasjonane, der Jens Christian Andenæs gjorde ein flott jobb, både med å skaffe mannskap, og alt det praktiske med bord, drikke og logistikk

- Trafikksikring, som hadde Kirsti Bjotveit som dyktig og sikker leiar.  Ho hadde eit stort mannskap som organiserte i vegkryssa langs løypa.  Tryggleik stod på topp i dette arrangementet, og den vart prima ivareteken. Olav Hjelmeset AS må også nemnast: Det var eit stort arbeid som måtte gjerast for å skilte om vegane på Sørstranda.

- Parkering og Arena:  Else Margrethe Larsen hadde ansvar for at stadionområdet skulle ta seg fint ut, og at reklamesegl og beachflagg skulle profilere sponsorane våre på best mogeleg måte. Ein viktig jobb, som vart godt løyst, både på arena og parkeringsplass.

- Kiosk:  Eli Evebø er ein person å lite på når det gjeld kiosk. Under halvmaraton-arrangementa er det forholdsvis lite sal, men kiosken må vere der.  Med sine to juniorar fiksa Eli jobben!

- EQ Timing og tidtaking var sett bort til Jølster il med Johnny Solheimsnes i spissen.  Med desse sunnfjordingane føler vi oss alltid trygge på at resultata kjem trygt på plass. 

-Dei viktigaste personane på eit friidrettsstemne kan ein nesten seie er speakerane.  Utan god informasjon om stilling i løypa og ved målpassering, blir stemnet mindre interessant. God jobb av Per Rune Vereide og Harald Slettvoll.

- Det er også mange andre funksjonar og arbeidsoppgåver på eit slikt arrangement. Backup-tidtaking med Svein Hauge i førarstolen, sekretariat med Margit Nyhammer og Karoline Bjerkeset, medaljeutdeling med Karoline Endal Husevåg i tet for dei bunadskledde jentene, Birger Berge i ledebilen, Kenneth Fure i følgjebilen, og mange fleire.  Funksjonærlista hadde omlag 60 namn, alle kan ikkje nemnast med namn her, men absolutt alle var like viktige!: TAKK TIL ALLE SAMAN!  Som kona til stemneleiaren sa det laurdag kveld, etter at alt var unnagjort: "Det er litt av ein kjempeflott gjeng vi har som funksjonærar". Stemneleiaren var fullstendig samd!

Takk også til dei som ikkje er så direkte knytta til friidretten, men som var med å hjelpte til: Gloppen Janitsjar, leiar i Vestland Idrettskrets Nils R Sandal, Gloppen Røde Kors Hjelpekorps, teknikar Geir Inge Tystad, Accountor som stilte med 5 funksjonærar ekstra, Sverre Nesdal Aske (snekkarhjelp) , Vidar Nyhammer (foto), jurymedlemene Reidar Moldestad og Gunnar Hole frå Breimsbygda.

Vi må også få takke Gloppen Kommune!  Dei har lagt seg i selen og gjort mykje for at Idrettsplassen og området rundt STIL-stova skulle vere mest mogeleg presentabelt. Godt jobba!  Vidare har dagleg leiar i Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Asgeir Årdal, vore svært hjelpsam med førearbeid til NM Gloppen Halvmaraton.

Ikkje minst går ei stor takk til sponsorar og samarbeidspartnarar!  Utan støtte frå det lokale næringslivet trur eg ikkje at vi kunne teke på oss eit stemne av NM-storleik! Store og litt mindre store sponsorar har vore gode å ha i ryggen.  Sparebanken Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Energi (SFE), Frydenbø, Accountor, Wattn, BANO og Olav Helmeset AS, er tungvektarane i støtta, men uvurderlig støtte har vi også fått frå NOMIL, Sande Settefisk, Gloppen Hotell, Repix, Ramirent, Påldtun, samt gåvepremiar frå Tystad Fruktgard, Jon Slagstad, Sølvane Gard, Gardsbrenneriet, og Olav Aabrekk (Gloppahytta).

Til slutt nokre ord om medaljeutdelinga, som fekk litt pepar, i alle fall i Kondis.no.  Vi var ikkje obs nok på at det er ein praksis på at det er dei totalt tre beste løparane i kvinner og menn som skal ha NM-medaljene.  Vi delte nok ut medaljer etter litt gamal vane, med gull, sølv og bronse til juniorane, det same til seniorklassen, og til veteranane.  Det finst, etter det vi i ettertid har erfart, ein regel om at i maratonmeisterskapa går dei gjevaste NM-medaljene til dei med best tid, uansett klasse.

Vi har beklaga til dei som ikkje fekk dei medaljene dei skulle ha der og då, og har sjølvsagt lova at vi skal rette det opp ved å bestille inn deira rettmessige medaljer. Vi håpar og trur vi får tilgjeving, og at dei kjem att ved neste korsveg!

Og heilt til slutt:  Stemneleiaren vil takke dei to andre i hovudkommiteen for god jobb og flott samarbeid! Utan Ingrid Gimmestad (nestleiar) og Harald Slettvoll hadde dette NM-arrangementet ikkje vorte så bra som det vart!

                                                                 Dagfinn Nyhammer; stemneleiarSFE med 100-årsjubileumsfest på Skei.

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 25. Sep 2022


Kjekt 100-årsjubileum for Sogn og Fjordane FIK på laurdag kveld, der m.a. tidlegare leiarar var påskjøna. T.v. Håkon Lundestad, Fjellhug/Vereide il, som var leiar 1971-1974

Dagfinn og Margit Nyhammer, Birger Berge og Håkon Lundestad representerte Fjellhug/Vereide il
221 påmelde til NM Gloppen Halvmaraton

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 21. Sep 2022

Velledalen il er i år representert med heile 17 deltakarar.  Her er tre som var med i fjor


Heile 221 løparar har innan påmeldingsfristen meldt sin ankomst til NM Gloppen Halvmaraton laurdag 1. oktober.

Dette er gledeleg mange, og som arrangør har vi nådd måltalet vårt på minst 200.  Det er framleis teknisk mogeleg å melde seg på, men startkontingenten stig etter kvart som tida for start nærmar seg, så vi trur nok at det ikkje vert så mange som kjem i tillegg til dei 221 som var noterte tirsdag kveld.

 Det blir eit kjempeflott arrangement, tenkjer vi, med eit mylder av folk langs FV615.  No står det berre igjen å krysse fingrar for "godt og tjeneleg ver"!Deltakarinformasjon for NM Gloppen Halvmaraton

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Sep 2022

Ragnhild frå Sandane i fint driv over Storebrua i fjorårets halvmaraton

    Informasjon Gloppen Halvmaraton 2022

 

 • Det vert ingen spesielle Covid-19-reglar i år.  Men generelt gjeld likevel at ein tek omsyn, og ikkje stiller opp om ein har mistanke om at ein kan vere korona-smitta.

 

 • Parkering: Ved Trivselshallen (tilkomst Gotavegen v/ Bunnpris).  Også parkering i sentrum. Det blir ikkje lov å parkere i start/målområdet.   Skilt og parkeringsrettleiar ved Bunnpris

 

 • Start, mål og sekretariat vert ved STIL-stova, som ligg ved Idrettsplassen i sentrum (Firdavegen)

 

 • Garderobar med toalett finn du i Trivselshallen (100 m frå Idrettsplassen).  Garderobe nr 6 er for menn, garderobe nr 5 for kvinner.  Der er også toalett i STIL-stova, kjellaretasjen, og 2. etg

 

 • Påmelding:  Alle skal vere påmelde innan fristen.  Startnummer m/brikkerog nåler er pakka i konvolutt som vert utdelt i sekretariatet før start.  Sekretariatet er ope frå kl 10.00.  Startliste med nummer ligg også på EQTiming NM/Gloppen Halvmaraton/NM Halvmaraton 2022 (eqtiming.com)

 

 • Start: 
  1. Kl 13.00 for dei som ønskjer å starte tidleg, eller har oppgjeve eit antatt sluttid på + - 2 timar
  2. Kl 14.00:  Hovudstart (fellesstart)

 

 • Løypa:  Starten: Løypa går i Firdavegen, ned mot krysset til FV615. Ledebil framfor hovudfeltet.
  1. Tilbake mot mål:   Ein følgjer gata tilbake, i krysset ved Intersport.   Det er ikkje lov å kutte inn mot hjørnet av bygget, slik ein har kunna gjort tidlegare år.
  2. Løypa er kontrollmålt i haust , og er sertifisert nasjonalt og internasjonalt.

 

 • Startnummer:  1 – 100 for tidleg-startande, 101 og oppover for hovudfeltet. Dei som stiller i NM-klassen har svarte siffer, dei som stiller utanfor NM har raude siffer.  Det vert også «startnummer» som viser klasse, det skal festast på ryggen.

 

 

 • Premiering: 
  1. NM-medaljer i junior-, senior- og veteranklassane
  2. Premie til beste tid i kvar klasse, i eller utanfor NM Halvmaraton 
  3. Premie til beste dame- og herre-tid
  4. Premiar uttrakt på startnummer, m.a. overnatting/middag for 2 personar på Gloppen Hotell

 

 

 • Drikkestasjonar: I løypa: Etter ca 7, 10 og 14 km, og i mål.   Eigne drikkeflasker kan leverast inn, må merkast, og blir tekne med til stasjonen på Rygg (7/14 km) der dei blir plassert på eige bord. Løparens eige ansvar å finne flaska si!

 

 

 • VIKTIG: Der er sett restriksjonar på biltrafikken i løypa, men det vil i enkelte deler vere trafikk.  VER DIFOR OBSERVANT PÅ TRAFIKKBILETET UNDERVEGS.  SJØLV OM DET KØYRER LEDEBIL FRAMFOR DEI FREMSTE, ER AVSTANDANE STORE TIL DEI SOM KJEM BAK.


NM Gloppen Halvmaraton: Påmeldingane tikkar inn

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Sep 2022


I skrivande stund er 126 påmelde til NM Gloppen Halvmaraton.  Med knappe to veker før påmeldingsfristen går ut (20. september), trur vi nok at deltakartalet vil nærme seg 200.  Erfaringsmessig kjem dei fleste påmeldingane dei siste fjorten dagane.

Påmeldingslink: NM/Gloppen Halvmaraton/NM Halvmaraton 2022 (eqtiming.com)

Mange lokale er allereie påmelde, men vi håpar at enno fleire vil nytte høvet å få med seg ein NM-start.  Det må no vere stas!