Trivselshalleikane: Fine resultat for gutane og jentene

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 18. Jan 2023

Deltakarane frå Fjellhug/Vereide, i alt 8 i talet, hadde det kjekt på Trivselshalleikane, og fekk mange fine resultat.  Sett opp mot krava for Friidrettsmerket for barn, som er tenkt som eit insitament for dei som er i barneskulen, greidde alle krava til eit merke i bronse, sølv eller gull.  Resultata har dei også gode sjansar til å forbetre når vi kjem på bane utandørs, og merka vil bli delte ut på basaren til hausten.

Av resultata kan vi nemne (rekkefølgje 60m - lengde - høgde - kule):

Sigve Kristiansen:   9,98 - 3,23 - 1,05 - 5,77

Kerem Turkoglu:    10,89 - 2,94   (60/L)

Mateo Lindvik:        10,49 - 3,04 - 5,77 (60/L/K)

Askil Fjellestad:       10,89 - 2,92   (60/L)

Hans Fredrik Gloppestad: 11,31 - 2,85 - 0,95 - 4,80

Ea Nyhammer:        11,32 - 2,99  (60/L)

Sara Skogli:             11,32 - 2,70 - 1,10 - 5,75 

Ida Fjellestad:          10,04 - 3,36

Flinke deltakarar!Triveleg i Trivselshallen

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 14. Jan 2023

Trivselshalleikane i dag, med 80 store og (flest) små på startstreken. God stemning, flinke funksjonærer, blide foreldre og lagleiarar;kan det bli betre?

Jotun kom heilt frå indre Sogn med største troppen, heile 12 friidrettsgutar og - jenter. Flott gjeng!

Tusen takk til alle funksjonærane som hjelpte til! Det kan seiast ganske enkelt: Utan dykk hadde det ikkje blitt stemne for dei håpefulle ungane. Takk også til krinsleiar Asgeir Årdal  i SFFIK!

Arrangørane Fjellhug/Vereide il, STIL, og Brodd fekk mange gode tilbakemeldingar frå dei frammøtte, og det tek vi også med oss.

Resultat: https://data.opentrack.run/nb/x/2023/NOR/trivsel-23/event/

Tidsskjema Trivselshalleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Jan 2023

Tidsskjema for Trivselshalleikane i morgon, laurdag, ser slik ut pr. no.  NB: Det kan bli små endringar, det legg vi evt.  ut her i løpet av kvelden.

Sidan tilløpet for lengdegropa er ein del av løpebana, kan ein ikkje starte lengde før 60 m er ferdig.  Difor vil denne øvinga dra litt lenger ut i tid enn dei andre øvingane. Men då kan ein til gjengjeld få ein god heiagjeng rundt lengdegropa!

Medaljer til alle utøvarane, vi skal prøve å finne ei ledig stund i øvingsprogrammet slik at alle får sine medaljer i litt samla flokk.

Møt fram i god tid, slik at de har fått på startnummera, og er klare til øvingane startar.  60 m er ganske tettpakka, så den går fortløpande i rekkefølgje som oppsett på tidsskjemaet, utan så mykje fokus på tidsskjemaet.  Dette for å bli ferdige så fort vi kan, slik at lengde får starte opp. Opprop 60 m ved inngang til sprintbana.

Tidsskjema 2023 II.xlsx

Tidsskjema


Trivselshalleikane, Trivselshagen på Sandane, laurdag 14. januar
Arrangørar: Fjellhug/Vereide il, Sandane T&IL, Il Brodd

I Lengde og kule er der 3 forsøk.


() = antal deltakarar i kvar "pulje".


Klokka60 mLengdeHøgdeKule
12:00

13:00


G 08/09         (4)
J 15 og eldre (8)
G14-16       (3)
13:05G10               (4)


13:10G11       (11, 3 heat)


13:15

G10/11 (6)
13:20G12       (10, 3 heat)

J 16 og eldre   (3)
13:2513:30G13/14            (4)


13:35G15/16            (2)

G10/11  (9)
13:40G18/19,Sen./Veteran (3)


13:45J8 og J9           (6)


13:50J10 og 11        (3)
G 12-16 (10)
13:55J12                   (8)


14:00J14 og J15     (6)


14:05
J 08/09/10/11 (8)

14:1014:15


J10/11/12/14/15  (11)
14:2014:25
G11/12    (17)

14:3014:3514:4014:4514:50

J alle klassar (10)
14:5515:00


G12/13/   (10)
15:05
G 08/9/10   (8)

15:1015:1515:2015:2515:3015:35
G13 og eldre (8)

15:4015:4515:50
J12/14/  (9)

15:55
Friidrettsmerka for barneskuleelevar

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Jan 2023

Friidretten har nokre merke for dei som i løpet av året oppnår resultat i ulike øvingar. Kva klassetrinn ein går på er ikkje viktig, så dette passar for alle.  Rekk ein ikkje merket i år, er det same kravet til neste år, då er du eit år eldre, og har enno betre sjanse.

Laurdag 14. januar (kl 13.00) har vi årets første stemne i Trivselshallen. Der kan gutane og jentene i Fjellhug/Vereide prøve seg på nokre av øvingane (60m. lengde, høgde og kule).  Sjå om påmelding litt lenger ned på sida.

Om nokon under 10 år greier krava til merke, skal dei få det om dei ønskjer!  Utdeling vill bli på basaren til hausten.

Meld deg på Trivselshalleikane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 1. Jan 2023Vi minnerom Trivselshalleikane i Trivselshallen laurdag 14. januar.  

Start kl 13.00

For alle som er 8 år (f.2015) og eldre.

Øvingane er: 60 m - lengde - høgde - kule, og litt ulikt etter kva aldersklasse ein er i.  Sjå innbydinga i iSonen;  iSonen | Trivselshalleikane 2023 

Foreldra melder på sjølve, eller tek kontakt med leiar i friidrettsgruppene i dei ulike idrettslaga. Påmeldingsfristen er onsdag 11. januar.

NB! Ver merksame på at ein har medlemskapen i idrettslaget i orden. Lisens for 13 år eller eldre må også vere betalt. Lisens (friidrett.no)