Årsmøtet - Her er lista over tillitsvalde i Fj/Vereide il

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 30. Mar 2022


   


Tillitsvalde 2022:

UtvalRolleResultat     2021 Forslag 2022 (og valde):På val i:
ArbeidsutvalLeiarElse Margrethe Larsen 2022Else Margrethe Larsen2023
NestleiarKaroline Aldis Bjerkeset 2022Karoline Aldis Bjerkeset 2024
KasserarKjellfrid Åsnes Gloppestad 2023Kjellfrid Åsnes Gloppestad 2023






Vara til styret
Jon Kåre Lundestad 2022Jon Kåre Lundestad 2023






ØkonomiLeiarBørre Tystad 2022Roger Sunde Andenes 2023

Eli Evebø 2022Eli Evebø 2023

Knut Åge Hauge 2022Dag Erik Hauge2024

Roger Sunde Andenes 2023Børre Tystad2023

Jon Eirik Aske 2023Jon Eirik Aske 2023






BarneidrettLeiarEgil Fjellestad 2022Marius Aske 2023

Kevin Skinlo Denton 2022Ørjan Brunstad2024

Bodil Hjelmeset2022Jannike Lindvik2024

Bodil Fjellestad Eikrem2023Bodil Fjellestad Eikrem2023

Marius Aske 2023







ValnemndLeiarOlin Astrid Austrheim 2022Erling Sande 2023

Erling Sande 2023Grete Liv Tisthamar 2024

Grete Liv Tisthamar 2024Merete G Tveit2025






FriidrettLeiarDagfinn Nyhammer 2022Dagfinn Nyhammer 2023

Kirsti Bjotveit2022Kirsti Bjotveit2024

Else Lundestad Bakkelid 2023Else Lundestad Bakkelid 2023

Arne Klakegg 2022Arne Klakegg 2024

Magne Ravnestad 2023Magne Ravnestad 2023
VaraLars Anders Hoel 2022Lars Anders Hoel 2023






SkiLeiarAstrid Fj. Hauge 2022Astrid Fj. Hauge 2023

Arne Nesgård2022Arne Nesgård2024

Øyvind Seim 2022Øyvind Seim 2024

Gunnar Fjellestad 2023Gunnar Fjellestad 2023

Benny Hansen 2023Benny Hansen 2023



Irene Svidal2024
VaraJonfinn Aske 2022Jonfinn Aske 2023






VolleyballLeiarBirte Fossheim 2022Birte Fossheim 2024

Kari Søreide 2023Kari Søreide 2023

Bente Egge Søvde 2023Bente Egge Søvde 2023
















HandballLeiarSiv Anita Drageset 2022Siv Anita Drageset 2023

Benedikte Hatledal 2022Ingrid Gimmestad2024

Janne Katrin Føleide2022Ida Midthjell2024

Lars Erik Fjellestad Tystad 2023Lars Erik Fjellestad Tystad 2023






Orientering Kontaktperson Vidar Eide 2022Vidar Eide 2022





















TrimLeiarBård Kjetil Aske2022----2023

Dag Apalset2022Dag Apalset2024

Edvard Fjellestad2023Edvard Fjellestad2023

Kjell Jørgen Slettvoll2023Kjell Jørgen Slettvoll2023

Rune Hauge2023Rune Hauge 2023
Vara









Kontrollutval 
Magne Vereide 2022Oddrun Slagstad 2023

Oddrun Slagstad 2023Sigbjørn Heggdal 2024

Vara Sigbjørn Heggdal 2022Mariann B Skaaden2023


Årsmøte 20.mars kl. 18 på Nordstranda skule - Sakliste og dokument

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 14. Mar 2022

Velkomen til årsmøte på Nordstranda skule søndag 20.mars kl. 18, sjå vedlagte dokument.

Årsmelding, rekneskap, budsjett og organisasjonsplan for året 2021. Det er ingen innkomne saker.

Sakliste

 1. Opning av årsmøtet 
 2. Godkjenning av dei røysteføre
 3. Val av møteleiar, sekretær og to til å skrive under møteboka
 4. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar
 5. Årsmelding 2021
 6. Revidert rekneskap, revisormelding og melding frå kontrollutvalet 2021
 7. Kontingent og treningsavgift for 2022
 8. Organisasjonsplan 2022
 9. Budsjett 2022 
 10.  Val
 11.  Godkjenning av gruppestyra
 12.  Innkomne saker til årsmøtet
 13.  Open post

..


Årsmelding 2021_220317.pdf

Organisasjonsplan_revisjon 2022_220317.pdf

20211231_Resultat-Balanse-Notar og Gruppefordeling.pdf

Budsjett 2022_liggande_2 sider.pdf

20211231_Resultat-Balanse-Notar og Gruppefordeling.pdf

20220315_Melding frå Kontrollutvalet 2021.pdf



KM terrengløp på Myra - Funksjonærliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 9. Mar 2022


KM terrengløp torsdag 28. april kl 18.00, og vi har sendt ut en epost til funksjonærane, med spørsmål om hjelp til arrangementet.  

Lista finn du her:  Funksjonærar KM terrengløp 2022.docx



KM Terrengløp - Innbyding

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 7. Mar 2022


Innbyding KM terrengløp 2022

 

Etter to års opphald har Fjellhug/Vereide Il igjen gleda av å inviterer til KM i terrengløp på Sandane.  

Løypa går i den velkjende trasèen i Åsen (bark/grus), ei lettkupert løype, der ein runde er 1800 m. Det er ulike distansar alt etter klasse.

Dato og tidspunkt:      Torsdag 28. april, kl 18.00. 

Klassar og distansar:

- G/J 13 og 14 år:                      600 m

- G/J 15 og 16 år:                      1200 m

- G/J 17 og 18 år, menn/kv. junior (19 og yngre), KS,  og MV65+:  1800 m

- Menn senior og MV35-MV60:  3600 m

Påmelding: Via nettet, frist 27. april kl 23.00  www.eqtiming.no | EQ Timing  

Påmelding etter fristen, og inntil ein time før start: kr. 200,-

Startpengar:

* 13-14 år: kr. 60,- ved førehandspåmelding. (Ved påmelding etter fristen: tillegg kr. 40,-) 

* 15 år og eldre: kr. 100,- ved førehandspåmelding. (Ved påmelding etter fristen: tillegg kr. 100,-)

Eingongslisens kr. 20,- for dei som ikkje har heilårslisens (Sidan startpengane går opp for 15 og eldre til 200,- etter ordinær påmeldingsfrist, går også lisensen automatisk opp frå kr. 20,- til kr. 30,-)

* Betalast inn til kontonummer 3705 33 01917

Garderobar: Det er diverre ikkje garderobar ved løypa.  Næraste er i Trivselshallen, som er ope til kl 21.00 (Firdahallen).  Toalett i startområdet på Myra.

KM-medaljer til dei tre beste i kvar klasse 

Parkering: Det er løyve til å køyre gang- og sykkelvegen opp til grusbana på Myra ved dette arrangementet.