Årsmøte i Fjellhug/Vereide IL

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 16. Mar 2017

Søndag 26. mars kl 19.00 er det årsmøte i idrettslaget. Årsmøtet er på Nordstranda Skule


ÅRSMØTE I FJELLHUG VEREIDE IL

Sakliste


1.Opning av årsmøte og utdeling av Heidersprisen og Innsatsprisen 2016.

2.Godkjenne dei røysteføre

3.Godkjenning av innkalling og sakliste

4.Val av møteleiar, sekretær og to til å skrive under møteboka

5.Innkomne saker til styret

a.Organisasjonsplan – utkast

b.Binding av laget

Laget må ha nokon som «bind» laget, dvs. kan skrive under ulike papir på vegne av laget.

Framlegg: Leiar + nestleiar/kasserar skriv under ulike papir på vegne av laget.

6.Behandle årsmeldinga

7.Behandle revidert rekneskap

8.Godkjenning av kontingent og treningsavgift for 2017


Medlemsavgift

Treningsavgift

Born 0 – 10 år

200 kr

0

Born 11 – 19 år

200 kr

350

Vaksne

300

500


9.Godkjenne budsjetta

10.Val

11.Godkjenning av gruppestyra

12.Ymse

Styret ynskjer alle hjarteleg velkomen!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.