Innandørsstemnet i Trivselshallen; ajourført funksjonærliste

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 30. Des 2017

Innandørsstemne

STIL og Fjellhug/Vereide il arrangerer på nytt friidrettsstemne i Trivselshallen, etter om lag same mal som i januar 2017.

Arrangementer er søndag 14. januar 2018, start kl 13.00

Som vanleg må vi ha ein del funksjonærar, og vi har førebels sett opp desse:

Stemneleiar/speaker: Dagfinn Nyhammer

Startar:                        Arne Klakegg

Startordnarar:             Liv Randi Teige og Heidi Solheim

Tidtaking:                    Jørund Årdal, Birger Berge, Margit Nyhammer

Premiering:                Hege/ Stig Svalheim

Resultatskriving:         Inger Lise Vereide

Høgde:            Per Andenæs (leiar), Oddgeir Leirgul, Ingunn Elvebakk, Kjersti Bjotveit

Kule:                Else Lundestad Bakkelid (leiar), Håkon Hjelle Roset, Geir Ove Aske, Elling Fjellestad, Audun Grøneng

Lengde:           Ole Morten Mardal (leiar), Ole Jakob Helgheim, Olav Fuglestrand,; Torill Fjellestad, Kjell Jan Evebø

Funksjonærane møter i god tid, seinast kl 12.30.  Dei som har ansvar for klargjering av øvingsplassane (leiarane), må berekne god tid til det.

Lengde og kule:          3 forsøk

  • Deltakartalet vil avgjere kor hektisk det blir, men vi er nok avhengige av at ting går radig unna på øvingsplassane.

  • Kule: Tenk sikkerheit, slik at dei som ikkje står for tur å kaste held seg utanfor «farleg» område.

Sjå elles innbydingar til stemnet på STIL og Fjellhug/Vereide sine Facebooksider, + heimesidene.

 

Dagfinn Nyhammer                                                     Stig Svalheim

Mobil 41227968, dagfinn.nyhamme@enivest.net      Mobil 40437494 stig.svalheim@vestavindkraft.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.