Mars 2014: Tillitsvalde i Fjellhug/Vereide 2014

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 28. Jan 2015

Tillitsvalde i Fjellhug/Vereide 2014Lista over tillitsvalde for 2014 finn du under, etter at enkelte grupper fekk fullmakt frå årsmøtet til å komplettere gruppene, og finne leiarar. Ikkje alle gruppene er heilt i mål med dette.

Elles er det kjekt å sjå i spørjeundersøkinga at her er tre som har kryssa av for at dei ønksjer å bli spurde til å gjere ein jobb for laget. Sidan dette er ei annonym undersøking, håpar vi at desse, og fleire, vil ta kontakt med laget slik at vi får dei med i drifta av klubben! Vi har ikkje muligheit å finne ut kven desse positive folka er, men skulle så gjerne fått kontakt med dykk!!Fjellhug Vereide - Årsmøte 16. mars 2014
Arbeidsutval og grupper
2015Neste valår
ArbeidsutvalKlarert
LeiarTerje Gjengedalatv2015
Nestl./studiesekretærBerit Aasebø Haugeipv2015
KasserarKari-Anne Skrede Slagstadipv2015
Økonomi
Leiar
Eli Glomnesny 1 år2015
Inge Roger Almeny2016
Erlend Hamreatv 2016
Anders Gloppestadatv 1 år2015
Oddrun Almeipv2015
VaraJohnny Haugeny2015
Barneidrett
LeiarJannike Lindvik(atv)2016
Morten Leirgulipv2015
Eva Gimmestad(atv)2016
Bodil Hjelmesetny2016
Anette Sollidipv2015
Geir Haavikipv2015
Ski
LeiarAstrid Fjellestad Haugeatv2016
Øyvind Seimatv2016
Anne Britt Hendenatv2016
Sverre Nesdal Askeipv2015
Jan Roger Engesetipv2015
VaraJonfinn Askeatv2015
Trim
LeiarKjellfrid Gloppestadatv2016
Else Tystadatv2016
Edvard Fjellestadatv2016
Per Ola Lotsbergipv2015
Rune Haugeipv2015
VaraBård Kjetil Askeatv2015
Friidrett
LeiarDagfinn Nyhammeratv2016
Birger Bergeatv2016
Ingunn Elvebakkipv2015
Odd Arne Kolsethatv2016
Merethe Grytting Tveitatv2016
VaraMerete Askeny2015
Orientering
LeiarVidar Eideatv2016
Bent Aasebøipv2015
Kristen Olav Skrivervikny 2016
Vegar Fagerliny2016
Jon Slagstadipv2015
VaraElling Haugeatv2015
Handball
Leiar ( kontakt NHF)Evy Janne Berle Fjellestad(atv 1 år)2015
Nestleiar ( styremøter Fj/V)Britt-Anita Gimmestad Vik(atv 1 år)2015
Grete Liv Tisthamaripv2015
2016
Hildegunn Austrheim Bueneipv2015
VaraAre Vollatv2015
Volleyball
Leiar
Gunhild Opdalatv2016
Bithe Eilanderatv2016
Bodil Hammerslandipv2015
Malin Stubbhaugny2016
VaraRagnhild Gimmestadattval2015
Revisjon
Magne Vereideattval2015
Oddrun Slagstadattval2015
ValnemndKlarert
LeiarVegar Fagerliny2017
Vidar Føleideipv2016
Kai Arne Svarstadny2017

26.03.2014 21:00

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.