Funksjonærlista

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 17. Jun 2015
Funksjonærar Svinestranda opp!


21.juni. Start Heradsplassenkl 12.00 60år+ startar 11.30

Løpsleiar.: Birger Berge


Sekreteriat tid.t.

Leiar : Dagfinn Nyhammar.

Heradsplassen: Kjellfrid Åsnes Gloppestad, Merete Tveit
Austrheimsstølen: Kjell Jørgen Slettvoll(leiar) Else Tystad


Speeker: Per Rune Vereide

Premiering: Else Tysatad , Dagfinn Nyhammer

Startar :
Sentrum: Arne Klakegg
Austr.stø. Harald Slettvoll

Tidtaking
Austrh.støylen.: Kjell Jørgen Slettvoll(leiar)Harald Slettvoll
Svinestranda: Steinar Evebø(leiar)Jonfinn Aske , Kristian Skaaden,
Mariann Skaaden Odd Arne Kolset

Saft:
Fossen: Jon Solheim, Per Engeseth
Austr.stø Egil Fjellestad , Elling Hauge.
Svinestranda Hans Arne Lundestad, Bård Kjetil Aske,
Jonny Hauge, Per Ola LotsbergVakter
: Arild Nes (Leiar) Sandane /E39 Jon Slagstad, Børre Tystad,
Frode Fjellestad, Elling Fjellestad.
Fossen: Oddgeir Leirgul
Austr.stø. Terje Solheim, Rune Fjellestad.

Transport: Mini bussar . Per Rune Vereide

Bompengar: Jan Roger Engeseth

Løype: Rydding/merking: Lars Otto Alme ----

Kiosk: Økonominemnda v.

Straum agregat:Leidulf GloppestadDersom problem, ta kontakt med Birger Berge snarast. telf. 90175252

Lukke til!

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.