Innkalling til ekstraordinært årsmøte fredag 17. Juni kl 18:00 hos SFE

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 2. Jun 2016

Saksliste

1.Godkjenning av dei røysteføre

2. Godkjenning av innkalling, saksliste

3. Val av møteleiar, sekretær og to til å skrive under protokollen

4. Handsame vedtakssaker


Vedtakssaker

Sak 1 Kjøp av ny tråkkemaskin 2014 modell, til en kostnad inkl. mva. kr.1.530.000,-

Sak 2 Utskifting av lysarmatur i lysløypa kostnad lysarmatur inkl. mva. kr. 300.000,-

Sak 3 Finansiering av sak 1 og 2 ved låneopptak inntil kr. 800.000,-


FjV har solgt tråkkemaskinen som har vært brukt på Kleivane siste sesongene. Maskinen var litt for liten i forhold til det behovet som er ved oppkjøring av løypene. Maskinen ble solgt til en tilfredsstillende pris, og en har nå fått tilbud på en brukt maskin 2014 modell i den størrelse som er ønsket av løypekjørerne.
Lysarmaturene i lysløypa er av den PCB holdige typen som det vil komme krav om blir utskiftet. Det vil sannsynligvis komme krav om at den type armatur skal utskiftes innen utgangen av 2017.
Av den totale kostnaden i sak 1 og 2 på ca. 1,8 mill. kr. vil laget egenfinansiere ca. 1,0 mill. kr. Det er da behov for annen finansiering i størrelse kr. 800.000,-. Det vil bli arbeidet med å få til tilskudd fra forskjellige instanser, men det vil ta noe tid, derfor er det behov for å oppta et lån i den størrelse som står i sak 3. Styret vil videre vurdere om sak 2 skal utføres dette året eller utsettes til neste år.
Forslag til vedtak:
Ekstraordinært årsmøte i Fjellhug/Vereide I.L. gir styret fullmakt til å oppta et lån inntil kr. 800.000,- med sikkerhet i den nye tråkkemaskinen.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.