Kronerullinga rullar vidare - her er ajourført liste veke 43

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 28. Okt 2016

Her er oppdatert liste 2, denne kjem i Firda Tidend i dag,fredag 27.10.


Kontonummer 3705.32.52983


Kronerullinga er no komen godt i gong og vi takkar for alle bidrag so langt. Men oppmodar folk om å lese listene godt, og sjå etter namnet sitt. Vi har fått nokre spørsmål om korleis ein utfordrar andre. Det gjer ein ved å skrive inn utfordrarane på linjene for «melding til mottaker» i nettbanken. De kan og kontakte Astrid Fjellestad Hauge, mob 41504566 om det er noko de lurer på. Send gjerne ei melding til dei dokke utfordrar, så er de heilt sikre på at dei får dette med seg. Listene ligg også ute på nettsida og Facebook, der ein også kan utfordre andre. Alle kan vere med fordi om ein ikkje er/blir utfordra, då betalar de rett inn på kontoen.

Arne Samestad betaler 500 kroner og utfordrar Magne Moritsgård, Svein Ove Langeteig, Håvard Norevik, Ole Dan Fuglestrand.
Bjørn Ivar Grov
betalar 500 kroner.
Thomas Hebard betaler 500 kroner og utfordrar Åshild Lerpold, Daniel Dabashi, Jørgen Dølvik Husbyn, Torill Fjellestad.
Margret og Agnar Hjelmeset betaler 1000 kroner og utfordrar Håkon Gaasø, Knut Ove Henden, Julie Hauge Hjelmeset, Råmund Fjellestad.
Torgeir Henden Gimmestad betalar 5000 kroner og utfordrar alle på Henden Elektro.
Jan Arve Frøyset betalar 500 kroner og utfordrar Jan Helge Bolseth, Svein Rune Djupegot, Per Ivar Lote, Ole Jakob Helgheim.
Jan Nikolai Hansen betaler 500 kroner og utfordrar Åge Hansen, Knut Torvanger, Trygve Apalset.
Stig-Magne Svalheim betaler 500 kroner og utfordrar Vegard Fagerli, Roger Flølo, Roar Bøe.
Magne Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Steinar Evebø, Jon R Hauge, Arne Klakegg, Ståle Austrheim.
Kirsten Irene Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Jorunn Engeset, Eli Solheim, Ruth Aske, Astrid Bakke.
Rune Magne Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Bjørn Helge Henden, Jostein Hansen, Dag Apalset.
Åshild Lerpold betalar 500 kroner og utfordrar Helena Heggli Walseth, Maria Kayser, Marianne Kvame, Eli Anne Sandal Birkelund.
Arvid Johan Lothe betaler 500 kroner og utfordrar Vidar Rygg, Bjarne Rygg, Petter Olav Rygg.
Katrine Fjellestad Aske betaler 500 kroner og utfordrar Bente Sissel Løseth, Johannes Rauboti, Tone Fossheim.
Anette Aske Sollid betaler 500 kroner og utfordrar Audun Aske, Ingunn Aske Håvik, Unni Aske Vereide, Siv Anita Drageset, Magdalena Bujnica.
Christine Aagård Midhjell betaler 500 kroner og utfordrar Hilde Aagård Bolseth, Margunn Bolseth, Olin Almenning.
Jakob Austrheim betaler 500 kroner.
Oddrun Undheim Slagstad betaler 500 kroner og utfordrar Kjellfrid Gloppestad, Ole Johnny Djupegot, Dagfinn Slagstad.
Leidulv Hermann Sollid betaler 500 kroner og utfordrar Einar Sollid, Kenneth Fure, Steffen Fjellestad.
Terje Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Anders Austrheim, Eivind Austrheim, Arne Nesgård, Hallgeir Hansen.
Vidar Lilleeide betaler 1000 kroner.
Liv og Ole Johnny Djupegot betaler 1000 kroner og utfordrar Svein Arne Djupegot, Laila Eikeset, Allan Mardal.
Edvard Fjellestad betaler 500 kroner og utfordrar Britt Elin Lothe Fjellestad, Kristin Fjellestad, Øystein Fjellestad, Ingrid Fjellestad.
Siv Terese Kvalsvik Haugen betaler 500 kroner og utfordrar Ivar Engelstad og Lone Aaberg.
Brede Seim betalar 500 kroner og utfordrar Olav Andersbakken, Trygve Henden Gaasø, Johnny Hauge, Jens Gule, Roger Hauge.
Ida Seim Lilloe-Olsen betalar 500 kroner og utfordrar Vidar Nyhammer, Benedikte Aa, Mari Sollid Eide, Ole Andre Elvebakk.
Mari Seim betaler 500 kroner og utfordrar Vegard Moritsgård Flatjord, Mari Evebø, Torill Henden Gaasø.
Johnny Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Kai Arne Svarstad, Håvard Svarstad, Hans Arne Lundestad, Vidar Føleide, Ole Martin Egge.
Roger Hauge betaler 500 kroner og utfordrar Elling Hauge, Knut Åge Hauge, Dag Erik Hauge, Kristian Skaaden, Jon Eirik Aske.
Eli- Anne Birkelund betaler 500 kroner og utfordrar Svein-Ottar Sandal, Torill Fjellestad, Ingrid Gimmestad, Heidi Merete Sægrov.
Hege Lothe betaler 500 kroner og utfordrar Sine Gade, Ole Marius Gloppestad, Hilde Austrheim, Olaug Vagstad, Anita Sørheim.
Jan Steinar Roset betalar 500 kroner og utfordrar Jarl Standnes, Ola Johannes Mardal, Kjell Alme.
Kjell Asgeir Heggdal betaler 500 kroner og utfordrar Bjarte Lofnes Hauge, Sjur Åge Gimmestad, Ola Lingaas.
Sigbjørn Heggdal betaler 500 kroner og utfordrar Lars Endre Gimmestad, Roar Bøe, Ola Tarjei Kroken.
Jørn Lothe betaler 500 kroner og utfordrar Ragnhild Sollid, Arne Myklebust, Thor Horntvedt.
Eli Evebø betaler 500 kroner og utfordrar Hilde Fjellestad, Per Arne Mc Call, Øyvind Fjellestad Tystad, Arild Fjellestad Tystad, Lars Erik Fjellestad Tystad.
Mari Evebø betaler 500 kroner og utfordrar Eirin Bakketun Sægrov, Nina Helen Oppheim, Åse Åmot Evebø.
Knut Roger Nesdal betaler 500 kroner og utfordrar Leidulv Gloppestad, Birthe Fossheim, Siv Haugen, Per Erik Eimhjellen.
Ruth Dagny Aske betaler 500 kroner og utfordrar Aud Kleppe, Ragnhild Bruvoll, Solveig Marie Gimmestad.
Torill Fjellestad betaler 500 kroner og utfordrar Magni Vereide Kroken, Ragnhild Gundersen, Gunnar Fjellestad, Elisabet fjellestad Aarskog.
Ingunn Aske Håvik betaler 500 kroner og utfordrar Janne Terese Nes, Janne Kristiansen Hamre, Anne- Grethe Hestad Fjellestad, Gunhild Opdal Håvik.
Tone Edvardsen Fosseheim betaler 500 kroner og utfordrar Else Marie Vollstad Aske, Anita Lothe.
Gro Pleym Iversen og Jan Erik Mardal betaler 1000 kroner.
Eli Ryssdal Andersen og Oskar Tveit betaler 1000 kroner.
Bjørn Roth-Andenæs betaler 500 kroner og utfordrar K-A Bygg, Jan Reidar Andenes, Kim Pedersen, Elling Fjellestad.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.