Krinsdommarkurs i friidrett på Byrkjelo i mars

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 13. Jan 2022


Kursinnbyding dommarkurs Byrkjelo vår 2022.pdf


Klubbane i Gloppen ønskjer å få utdanna fleire krinsdommarar i friidrett.  For å kunne arrangere stemne må arrangørane kunne stille med godkjende dommarar for at resultat skal bli godkjende, og difor er det viktig at klubbane er sitt ansvar bevisst i høve til dette.

Tre onsdagskveldar i mars (9.,16., og 23. mars) vil vi skipe til kurs på Byrkjelo. Krinsdommarkurset er eit lågterskelkurs, der det viktigaste er å få kunnskap om dei ulike reglane som gjeld i friidretten.  Ikkje berre er det viktig for klubben å ha folk med kvalifisert kompetanse, det må også vere interessant for den enkelte å tileigne seg bestemmelsane som gjeld på friidrettsbana.

Målgruppa er foreldre, ungdom og andre med litt interesse for idrett.  Ungdom som tek ein dommargrad kan også ta den med på CV-en sin som eit pluss for sine ulike søknader i ettertid.

Vi kjem tilbake med ei innbyding når SFFIK har lag den ut.  I mellomtida tek medlemer i dommarutvalet og friidrettsgruppene gjerne kontakt med deg.  Eller enno betre: Ta initiativ og kontakt oss sjølv!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.