Svinestranda Opp - påminning til funksjonærane

Postet av Fjellhug/Vereide IL den 14. Jun 2022

Funksjonærar Svinestranda Opp 2022

 

Søndag 26. juni, Start i Firdavegen kl 12.00

ved Vereide Bakeri utsal.

 

60+ startar 11.30.  

14 år og yngre startar kl 12 (Austrh.støylen)

 

Leiar:                                   Dagfinn Nyhammer; 

 

Startområdet:                     Margit Nyhammer, Marit Myklebust Hauge 

 

Austrheimsstølen               :      Harald Slettvoll (leiar), Kjell Jørgen Slettvoll, Morten Leirgul, 

Trimregistrering frå kl 10.30:      Trimgruppa:, Dag Apalset,(organiserer), Dagfinn Slagstad, Olav Arne Vereide

 Speaker:                               Harald Slettvoll

 Ansvarleg Austreimstølen: Telt med meir+ rydding: Odd Bjarne Tveit (leiar). Harald Slettvoll 

 Premiering:                        Dagfinn Nyhammer

 Startar:                                Sentrum: Arne Klakegg (tlf.kontakt til toppen)

                                               Austrheimsstøylen:, Kjell Jørgen Slettvoll

 

Tidtking Austrheimst.:   Kjell Jørgen Slettvoll(leiar), Morten Leirgul

TidtakingSvinestranda:  Mariann Skaaden(leiar), Kristian Skaaden, Geir Skåden

                                               Svein Hauge (EQtiming-stasjon)

 Saft/vatn:                             Leiar: Birger Berge

                                             Fossen/Vegen: Jon Solheim, Per Engeseth

                                               Austr.stølen:    Birger Berge (leiar) Arne Nesgård

                                               Grønebakkane:  Elling Hauge, Øystein Fjellestad

                                               Svinestranda:  Hans Arne Lundestad +

 

Vakter:                                Sandane /E39 Arild Nes (Leiar) Jon Slagstad, 

                                               Frode Fjellestad, Elling Fjellestad.

                                            Holvikfossen: Oddgeir Leirgul,  

                                               Austr.stølen, Parkering: Terje Solheim, Rune Fjellestad, 

 

Foto:                                     Vidar Nyhammer                 

 Bompengar:                        Vegard Engeset                   

 Løype:                                  Merking: Kennet Fure

 Kiosk:                                   Økonominemnda v/ Roger Sunde Andenæs

 Straum  agregat:                Leidulf Gloppestad/ Ståle Austrheim

 

Opprydding etter starten i sentrum:  Arne Klakegg/Marit Myklebust Hauge

Utlevering av premiar m.m. i sentrum etter løpet: Margit Nyhammer

 

SFE-Portal ved start.     Kjell Arne Bakketun, Vidar Føleide                

 

Dersom problem, ta kontakt med Dagfinn Nyhammer snarast. tlf. 41227968 


Praktisk info:

Berre  ei og ei halv veke til Svinestranda Opp; håpar de er klare!  Dette er berre ei lita påminning, med ei oppdatert funksjonærliste, og litt praktisk orientering.  

Det er førebels lita påmelding, men det er frå no, og ei veke framover dei brukar å kome.  Med Storehesten Opp på laurdag, kan det godt hende at det blir ei tynnare deltaking i år enn vi er vane med.

 

Rigging på støylen:  Kan Odd Bjarne, Birger, og Kjell Jørgen vere med på fredag kveld kl 18.00 å køyre opp det som skal til (telt, bord…)

Før stemnet søndag:  Odd Bjarne, Harald, Kjell Jørgen og Morten riggar til i god tid.  Ta i mot evt. etterpåmeldingar av dei som skal starte frå støylen.  Meld frå på mobil eller radio til sekretariate v/ Margit, slik at vi får dei inn i EQtiming tidtakarsystem.  Kjell Jørgen får dei på startstreken, slik at dei startar når startskotet går på Sandane: Presis kl 12.00.

 Speaker:  I Per Rune sitt fråvær, håpar eg at Harald tek seg av speakertenesta.  Ikkje så mykje å gjere som speaker, før løparane byrjar å passere.

 Tidtaking mål:  Her har vi i år EQtiming, som Svein H. er ansvarleg for. Likevel må vi ha back-up, og Mariann har kontroll på dette.  Reknar med at ho har med seg Kristian og Geir, og ein av dei kan hjelpe Hans Arne med saftlanging.

Tidtaking mellomtid Austrheimsstøylen:  Morten og Kjell Jørgen nyttar appen EQtiming, og registrerer mellomtider  (PS: Der er bra 4G dekning ved passeringspunktet, etter det eg fann ut).  Dersom det ikkje er god nok dekning, registrerer vi tider manuelt, på «gamlemåten. Det er mogeleg vi får hjelp av Arild Horntvedt til dette også

 Drikkestasjonar:  Birger har ansvar, og kontrollerer at dei oppsette er klare til å møte opp.  

 Vakter:  Arild Nes kontrollerer at vaktene møter opp

 Premiering:  Den vil vere på støylen ca kl 14.45-1500.  Premie til klassevinnarane er kortreiste produkt (gåvepakning) frå Gloppen.  For at ikkje løparane skal få for mykje å bere nedatt frå fjellet, blir desse premiane utdelt på stemnekontoret i sentrum, når løparane kjem ned att. Margit N. ordnar med dette, og ho låser også opp garderobane i STILstova til løparane er nede igjen.

 Merk også at funksjonærane er med i trekking om ein premie på kr. 1000,-, saman med trimmarar og løparar.

Vi håpar også at funksjonærane er velvillige til å ta med seg løparar som ønskjer transport etter løpet.

 

Til slutt: Fleire funksjonærar er oppsett med litt dobbeltroller, men ikkje verre enn at det skal gå an å handtere:

 

Vi håpar på ein fin dag på fjellet, med den gode ramma som Austrheimsstøylen skaper etter løpet!

 

Mvh

 

Dagfinn Nyhammer

Leiar Fjellhug/Vereide il, friidrett

 

Mobil 412 27 968

Epost

dagfinn.nyhammer@enivest.net

 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.